Pathologie in een veranderende wereld 2017

We leven in boeiende tijden waarbij de pathologielaboratoria met talrijke uitdagingen worden geconfronteerd. In de (oncologische) zorg wordt resoluut gekozen voor (gedeeltelijke) centralisatie waarbij complexe chirurgische ingrepen enkel nog mogen worden uitgevoerd in centra die een vooraf opgelegd aantal van deze ingrepen per jaar uitvoeren. (SONCOS normen). Het valt te verwachten dat analoge eisen in de toekomst ook aan de pathologie zullen worden gesteld. Subspecialisatie wordt een belangrijk item. Om dit te kunnen realiseren is er een breed en voldoende ruim aanbod van diagnostiek en een groot aantal pathologen nodig. Overal zien we samenwerkingsverbanden en fusie van laboratoria ontstaan. Ook de druk op de kosten noopt hier trouwens toe. Sinds oktober 2016 is het pathologielaboratorium Elkerliek overgenomen door PAMM. Dit heeft geleid tot een laboratorium met 16 pathologen en 1 moleculair bioloog waar jaarlijks meer dan 60.000 weefselonderzoeken worden uitgevoerd. Tot zeer recent hanteerden we het principe van de aandachtsgebieden waarbij alle pathologen alles zien. Geleidelijk zetten we nu onze eerste stappen richting subspecialisatie.

PAMM is een streeklaboratorium dat de pathologie verzorgt van 4 ziekenhuizen en de huisartsen van de regio Zuid-Oost Brabant. 2 ziekenhuizen zijn topklinisch. Het vergt een bijzondere organisatie om op een efficiënte manier zowel dienstverlening ter plaatse te kunnen bieden (vriescoupes, obducties, multidisciplinair overleg, onderwijs) als aanwezig te zijn op het lab voor het uitvoeren van onze primaire taken die ook steeds sneller moeten uitgevoerd worden onder druk van doorlooptijden in de ziekenhuizen. Sinds een 5 tal jaar passen we hiervoor een vrij unieke manier van werken toe die ons hierin faciliteert. We lichten jullie dit graag toe op 7 november. Vanzelfsprekend is digitale pathologie de ultieme oplossing om te breken met het spanningsveld patholoog in het lab versus patholoog in het ziekenhuis. Momenteel ligt een adviesaanvraag bij onze ondernemingsraad om de volledige diagnostiek te digitaliseren op een termijn van 1-2 jaar.

De voorbije jaren zijn alle laboratoria langdurig in onzekerheid geweest rond het wegvallen van het traditioneel BVO cervix met een reductie van de werkzaamheden van de cytologisch analist voor gevolg. PAMM heeft hierop geanticipeerd door de Rapid On Site Evaluation (ROSE) fors te promoten en uit te breiden. De ontwikkelingen in de pre-operatieve diagnostische technieken (EUS en EBUS) hebben ons hier ook een handje geholpen. De introductie van het BVO darmkanker biedt ook mogelijkheden waarbij reeds enkele cytologisch analisten de cursus voor beoordelen colonpoliepen met goed gevolg hebben afgelegd. Vandaag is het zo dat er in 2 ziekenhuizen die op afstand liggen van ons laboratorium, dagelijks een patholoog en cytologisch analist aanwezig zijn voor ondersteuning ter plaatse ( niet alleen ROSE, maar ook snijden van vriescoupes)

PAMM was 1 van de eerste niet academische laboratoria die de Next Generation Sequencing (NGS) als techniek heeft geïntroduceerd in de dagelijkse praktijk van de moleculaire diagnostiek. Het is een hele uitdaging om op een snelle manier een betrouwbaar resultaat af te leveren dat bovendien betaalbaar blijft.

Op 7 november bieden wij u graag een inkijk in ons laboratorium. Hoe gaat PAMM met al deze uitdagingen om? We hopen om tot een boeiende discussie te komen om zo van elkaar te leren.

Het programma bestaat uit 3 delen:

2 voordrachten met aansluitend discussie:

  • Pathologie in en veranderende wereld vanuit het perspectief van de analist en patholoog, (Drs. T.Demeyere en drs. P. Klinkhamer, pathologen)
  • Patient tailored medicine: moleculaire biologie onontbeerlijk (dr J. jeuken, moleculair bioloog)

en een rondleiding op ons lab die op korte tijd een metamorfose heeft ondergaan in het kader van de fusie met Elkerliek. (olv. I. jansen en Y. Spoelstra, afdelingshoofden)