Algemene Ledenvergadering Laboratorium Technologie


Op dinsdag 15 september 2020 vindt tussen 14.00 en 15.00 uur de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse brancheorganisatie voor Laboratorium Technologie plaats.

U bent van harte uitgenodigd om deze ALV bij te wonen. Vanwege de situatie rondom het Coronavirus vindt de ledenvergadering plaats via het online platform Microsoft Teams.

Tijdens de ALV komen onder meer de bestuurssamenstelling, de branchebegroting en de activiteiten aan de orde. Twee nieuwe kandidaat-bestuursleden wordt voorgesteld, namelijk Nevanda van den Broek van Eppendorf en Bertjan Boom van Boom.

U kunt zich aanmelden voor de ALV, door een mail te sturen naar Rachel Jonkman. U ontvangt circa een week voor de vergadering de link naar de Teams vergadering en de stukken.

Agenda – Dinsdag 15 september 2020

  1. Opening
  2. Mededelingen, ingekomen stukken
  3. Notulen, ALV 4 juni 2019
  4. Bestuurssamenstelling
  5. Financiën
  6. Goedkeuring en décharge
  7. Lopende activiteiten 2020-2021
  8. WoTS
  9. Rondvraag & sluiting