Workshop ‘De ontwikkelcyclus’


Het nieuwe beoordelenDonderdag 13 januari 2022, 13.00 – 16.30 uur

Locatie: Online via Ms Teams

Niemand houdt van beoordelingsgesprekken. Werknemers zien het vaak als een ‘verplicht nummer’ en voelen zich veroordeeld. Leidinggevenden stellen de beoordelingsgesprekken het liefst zo lang mogelijk uit, omdat het veel tijd en energie kost terwijl het vaak zo weinig oplevert.

En toch zijn er organisaties waar deze traditionele manier van beoordelingsgesprekken nog toegepast wordt.
Dit, terwijl beoordelingsgesprekken niet bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van mensen. Medewerkers kunnen juist vanuit kennis over hun eigen sterke en zwakke punten zelf blijven werken aan hun inzetbaarheid.

Wij geloven dat in deze nieuwe tijd van agile, scrum, en zelfsturende teams, dynamisch zijn en meebewegen essentiële sleutels zijn tot succes. En dat vraagt ook een andere manier van leidinggeven, aansturen, en ontwikkelen van medewerkers.
Onze visie is dat dit leidinggeven vooral moet gaan over zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen.

Is beoordelen daarmee dan achterhaald en is het beter om er mee te stoppen?
Nee, zeker niet! We kunnen het alleen wel anders aanpakken op een manier die past bij deze tijd. Vanuit vertrouwen en gedeelde verantwoordelijkheid waarbij de medewerker een grote(re) rol heeft en de leidinggevende een stapje terug doet.

In deze interactieve workshop gebaseerd op het HR Management boek Het Nieuwe Beoordelen geven we inzicht in het nut en de noodzaak van deze nieuwe manier van beoordelen. Hierbij inspireren we je graag met ideeën en nemen we je mee in een concreet stappenplan dat hierin bijdraagt,  zodat je na de workshop direct aan de slag kunt met jouw medewerkers!

Programma:

13.00 uur          Waarom ‘moeten’ we ‘gesprekken voeren’?

De uitgangspunten van het nieuwe beoordelen (1)

14.15 uur           Korte Pauze

14.30 uur          De uitgangspunten van het nieuwe beoordelen (2)

De weg naar intern ondernemerschap

Casiustiek en Best Practices

16.15 uur          Q&A en afsluiting

Doelgroep:
Directeuren en eindverantwoordelijken, leidinggevenden en HR-medewerkers die ontwikkel- of beoordelingsgesprekken voeren met medewerkers in de organisatie.

Aanmelden en kosten:
Aanmelden kan via de aanmeldknop bovenaan deze pagina. De kosten bedragen €109,- exclusief btw per persoon voor leden van FHI of MinacNed. Voor niet-leden €325,- exclusief btw per persoon.

N.B.: Annulering geeft geen recht op creditering van kosten, wel kan een vervangende deelnemer worden aangemeld.

Spreker:
FréBoels
ISA Training & Coaching
T: 06-205 24 113
E: fre.boels@isatraining.nl
W: ISA Maatwerk Verkooptraining, Communicatietraining & Management training | ISA Training