Workshop Rechten en Plichten


Workshop Rechten en plichten bij verkoop en levering in de technologiebranches
Het is voor ondernemers binnen de technologiebranches belangrijk te weten hoe overeenkomsten hun business kunnen ondersteunen en aan welke wettelijke regels moet worden voldaan. In deze workshop geeft advocaat Frank Meijers, vanuit ondernemersperspectief, antwoord op praktische vragen en onderwerpen waarmee een onderneming geconfronteerd kan worden bij het afsluiten, uitvoeren of beëindigen van overeenkomsten. De te behandelen onderwerpen zoveel mogelijk aan bij de FHI Algemene Leveringsvoorwaarden 2014.

NB. Deze workshop is in hoofdlijnen een herhaling van eerder onder deze titel georganiseerde en workshops.

Datum: dinsdag 24 mei 2016
Locatie: FHI, Leusden
Contactpersoon: Bente Meijer (
b.meijer@fhi.nl; (033) 465 75 07)