Stichting RTA

Tot 1 mei 2021 organiseerde Stichting RTA de inzameling en verwerking van afgedankte elektr(on)ische voor de leden van FHI. Deze rol heeft Stichting OPEN van RTA overgenomen.

Ben je een producent en/of importeur van elektrische en elektronische apparaten dan moet je de apparaten die je op de markt brengt, rapporteren. En zorgen voor de inname en recycling van de apparaten als ze worden afgedankt. Stichting OPEN vult deze verantwoordelijkheid samen met je in.

Meer informatie: Stichting OPEN.