Trendonderzoek

Ieder halfjaar vindt het trendonderzoek plaats. Het betreft hier een representatieve steekproef onder de leden per branche naar de ontwikkeling van de omzet en de orderontvangst.

Het trendonderzoek geeft hiermee een actueel beeld van marktontwikkelingen binnen de branche.

Binnen iedere branche is een productenlijst samengesteld waarover opgave gedaan wordt in het Trendonderzoek. Zo kunnen wij zorgen voor een goed vergelijk.

Klik hier op de branche waarvan u de productenlijst wilt inzien:

Klik hier als u de meest recente uitslagen wilt bekijken.