FHI Workshop ‘De juridische positie van de directeur’


Juridische verantwoordelijkheden als directeur


 

Maandag 13 juni 2022, 12.00 – 17.00 uur

(start 12.00 uur met lunch en afronden om 16.30 uur met een netwerkborrel)

Locatie: FHI, Leusderend 12 in Leusden

Al onze workshops kunnen vanaf nu in hybride vorm plaatsvinden. Mocht je dus niet de mogelijkheid hebben om fysiek aanwezig te zijn in Leusden, dan kun je je ook aanmelden en de workshop online volgen.

In de workshop ‘De juridische positie van de directeur’ staat de bijzondere arbeidsverhouding van de bestuurder centraal. De bijzonderheid zit ’m in de vennootschapsrechtelijke band. De bestuurder draagt als het ware ‘twee petten’. De bestuurderspositie is omgeven van formaliteiten, die voor het grootste deel zijn neergelegd in de statuten van de vennootschap. In het prille begin van de benoeming gaat het soms al mis.

Waar moet rekening mee worden gehouden in de arbeids- of managementovereenkomst van een bestuurder? Wanneer kiest een bestuurder überhaupt voor een arbeidsovereenkomst en wanneer voor een managementovereenkomst?

Op 1 juli 2021 zijn de bestuurders van de stichting, vereniging en coöperatie in hoofdlijn gelijk gesteld aan de bestuurder van de BV en NV. De achtergrond en gevolgen van de recente wetgevingsoperatie zullen kort worden toegelicht.

Vervolgens gelden voetangels en -klemmen tijdens de looptijd van de arbeidsverhouding. Voor topfunctionarissen in de (semi)publieke sector geldt de Wet normering topinkomens. Maar ook voor beursgenoteerde bedrijven gelden gedragsregels in de vorm van de Corporate Governance Code.

De directeur draagt verantwoordelijkheid naar de vennootschap zelf maar ook naar bijvoorbeeld klanten en toeleveranciers, aandeelhouders, medewerkers, belastingdienst, maatschappij (milieu), etc.

En waar gehakt wordt vallen spaanders. De directeur zal daarvoor doorgaans niet persoonlijk verantwoordelijk zijn. Onder bepaalde omstandigheden kan het daartoe echter wel leiden met mogelijk claims op zijn privévermogen tot gevolg, ook wanneer daar nog een holding tussen zit. Hoe zit het dan met de decharge en finale kwijting?

De formaliteiten van de statuten spelen bij ontslag opnieuw een belangrijke rol. Kenmerkend is dat een bestuurdersontslag niet kan worden hersteld.

Aan de hand van duidelijke praktijkvoorbeelden gaat advocaat Michiel van Haelst, partner van FHI Advies verbonden aan Vestius Advocaten in op de rol van de directeur en zijn verantwoordelijkheden. Tijdens deze workshop krijgt u als directeur alle informatie betreffende uw functie om deze naar behoren te kunnen uitoefenen. Met name gaat Michiel van Haelst in op de verhouding van de directeur ten opzichte van alle stakeholders en maakt hij duidelijk welke wettelijke verplichtingen u als directeur heeft.

Doelgroep
Deze workshop is speciaal gericht op directeuren (statutair bestuurders B.V./N.V., directeur-grootaandeelhouders (DGA’s), managers, CEO’s en beleidsbepalers, van ondernemingen in de technologiebranches.

Aanmelden en kosten
Aanmelden kan via de aanmeldknop bovenaan deze pagina.
De kosten bedragen € 169,- exclusief btw per persoon voor leden van FHI; voor niet-leden € 325,- exclusief btw per persoon.

Nb.: Annulering geeft geen recht op creditering van kosten, wel kan een vervangende deelnemer worden aangemeld.

Programma

12.00 uur Ontvangst met lunch
12.30 uur Positie van de directeur, benoeming & gelijktrekking bestuurders stichting, vereniging en coöperatie met bestuurders BV en NV
14.15 uur Pauze
14.30 uur Interne en externe aansprakelijkheid & decharge
15.45 uur Pauze
16:00 uur Ontslag van de bestuurder
16:30 uur Afsluitende borrel

Deze workshop sluit aan bij de overige juridische workshops van FHI advies in samenwerking met Vestius Advocaten: De niet functionerende & de zieke werknemer, Agentuur en distributieovereenkomsten, Rechten en plichten bij verkoop en levering en Reorganisatie. Daarnaast organiseren we in samenwerking met HBR/Klap Verzekeringsmakelaar de FHI Workshops ‘Aansprakelijkheid in de praktijk’ en ‘Bestuurdersaansprakelijkheid‘. Deze workshop is ook goed te volgen wanneer je de hiervoor genoemde workshops niet gevolgd hebt.

Tevens organiseren we de juridische online FHI workshopreeks ‘Aanbestedingsrecht’.

Spreker

Michiel van Haelst
FHI Advies – Vestius Advocaten

T: 06 – 553 944 87
E: m.van.haelst@vestius.com
W: Vestius Advocaten