Cluster diabetes-, incontinentie-, stoma- en wondzorg

De zestien belangrijkste Medische Speciaalzaken in Nederland hebben zich verenigd in een speciaal branchecluster van FHI. Medische Speciaalzaken leveren medische hulpmiddelen en diensten op het gebied van Diabetes-, incontinentie-, en stomazorg. In opdracht van zorgverzekeraars worden medische producten geleverd aan de patiënten in de thuissituatie of aan zorginstellingen.

De markt voor diabetes-, incontinentie en stomaproducten is volop in beweging. Technologische innovaties, nieuwe behandelmethoden en farmaceutische ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Voor patiënten dragen deze ontwikkelingen in belangrijke mate bij aan een proces van genezing of verbetering van kwaliteit van leven.

Een grote groep van patiënten komt voor het eerst in aanraking met een DISW-product na een operatieve ingreep of na het vaststellen van de diagnose diabetes. Voor veel patiënten start na een diagnosestelling of een operatieve ingreep een zoekproces naar de juiste medische hulpmiddelen en/of behandelmethoden. Adequate informatie, instructie en begeleiding is hierbij essentieel. De Medische Speciaalzaken beschikken over teams van gespecialiseerde verpleegkundigen en ervaren medewerkers. Zij hebben uitgebreide productkennis en zicht op de nieuwste innovaties en ontwikkelingen behorende bij de diverse ziektebeelden.

Deze bedrijven zijn bij uitstek in staat om patiënten te voorzien van het juiste persoonlijke advies, instructie en begeleiding. Dit kan zowel bij de patiënten thuis gebeuren als in de professionele ontvangst- en behandelruimtes waarover Medische Speciaalzaken beschikken. Deze directe vorm van zorg draagt er in belangrijke mate aan bij dat de juiste medische hulpmiddelen op de adequate wijze worden toegepast.

De Medische Speciaalzaken werken intensief samen met huisartsen, (wijk)verpleegkundigen, specialisten en internisten. Tevens ondersteunen de bedrijven het belangrijke werk van beroeps- en belangenverenigingen. Hiermee vormen zij een essentiële schakel in de zorgketen.

Leden van het cluster Diabetes, Incontinentie, Stoma en Wondzorg (DISW):

Alliance Healthcare
Apotheekzorg
Benu Direct
Eldercare
Hoogland Medical
Mediq
Mathot Medische Speciaalzaken
MediReva
OneMed
Pluripharm Direct
Wondhuis