Cluster til-/transfersystemen en hygiënehulpmiddelen

Binnen het cluster til-/transferystemen en hygiënehulpmiddelen zijn de fabrikanten/importeurs van patiënten tilliften verenigd.

Belangrijke doelstelling van het cluster is het borgen van veiligheid na aanschaf.  Een van de speerpunten van het cluster sluit aan op het FHI standpunt dat (preventief en correctief) onderhoud met originele onderdelen en conform de specificaties van de fabrikant essentieel is.

Het gebruik van tilliften neemt de laatste jaren zowel binnen de intramurale zorginstellingen als in de thuiszorg sterk toe. Hoewel een tillift in eerste instantie een minder geavanceerd hulpmiddel lijkt, is ondeskundig onderhoud niet zonder riscio’s. Desondanks wordt met regelmaat geconstateerd dat onderhoud aan tilliften niet dan wel onjuist wordt uitgevoerd. Het FHI-cluster til- en transfersystemen heeft in een recente brief aan de raden van bestuur van zorginstellingen haar zorgen geuit over de onnodige incidenten die in voortkomen uit onjuist uitgevoerd onderhoud aan tilliften.
De brief kunt u hier terugvinden.

Voorbeelden van incidenten als gevolg van onjuist uitgevoerd onderhoud vindt u hier terug: incidenten-tilliften

Organisaties betrokken binnen het cluster  til-/transferystemen en hygiënehulpmiddelen:

  • ArjoHuntleigh Nederland BV
  • Ergocare BV
  • Lopital Nederland BV
  • United Care products BV
  • Joy and Care B.V.
  • TR-Care B.V.

De deelnemers aan het cluster komen bijeen wanneer de deelnemers dit van belang achten gezien bepaalde ontwikkelingen of problematieken in de markt. In dit cluster vindt geen economisch onderzoek plaats.