Good Contracting Practises Zorgverzekeraars

Good Contracting Practises Zorgverzekeraars

Door: FHI Digitale Service

FHI is het afgelopen jaar intensief betrokken geweest bij het Bestuurlijk Overleg Hulpmiddelen.

Zowel bij het overkoepelende overleg als bij de modules Diabetes, Incontinentie en Stoma als bij de verschillende onderliggende werkgroepen is FHI met meerdere personen vertegenwoordigd. FHI hechtte er groot belang aan dat Zorgverzekeraars in hun contracten ook zodanig de voorwaarden scheppen dat de uitkomsten van de bestuurlijke overleggen waargemaakt kunnen worden.Dat heeft er toe geleid dat op aanwijzing van VWS (de Directeur Generaal) FHI en Zorgverzekeraars Nederland met elkaar in overleg zijn getreden ten einde te komen tot Good Contracting Practises.

Inmiddels hebben er zes bijeenkomsten plaatsgevonden tussen een delegatie van FHI en een delegatie van de Zorgverzekeraars. De verwachting is dat rond de zomerperiode de Good Contracting Practises een feit zijn.