Keuzevrijheid medische hulpmiddelen

Keuzevrijheid medische hulpmiddelen Door: FHI Digitale Service

Op 17 juni 2016 heeft het Algemeen Overleg Pakketbeheer 2017 plaatsgevonden. Tijdens dit overleg is de Minister door vele politieke partijen kritisch bevraagd over keuzevrijheid en preferentiebeleid op hulpmiddelen. Dit naar aanleiding van een voorgenomen wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zorgverzekeringswet 2017, waaronder de verruiming van de mogelijkheden voor vrijstelling van eigen risico.De Minister vond het ongewenst dat zorgverzekeraars dit sturingsinstrument voor doelmatiger zorginkoop slechts beperkt in kunnen zetten.

Tijdens het Algemeen Overleg werd door de Minister richting Kamerleden aangegeven dat er een wijziging van de Zorgverzekeringswet (Wetsvoorstel verzekerdeninvloed) in de maak is waarmee de verzekerden meer invloed bij onder meer het  contracteren van hulpmiddelen gaan krijgen. Daarmee zou de keuzevrijheid van hulpmiddelen voldoende geborgd worden. FHI heeft kennis genomen van de conceptwettekst “Wetsvoorstel verzekerdeninvloed” en is van mening dat in het huidige wetsvoorstel niet is gewaarborgd dat zorgverzekeraars dusdanig contracteren dat keuzevrijheid op medische hulpmiddelen blijft bestaan. FHI heeft dit in reactie op het wetsvoorstel via een internetconsultatie ingebracht bij het Ministerie van VWS.

Voor de volledige FHI-reactie op de VWS consultatie zie: Reactie FHI consultatie