Leveringsproblemen grootste knelpunt voor FHI-leden

Leveringsproblemen grootste knelpunt voor FHI-leden Door: FHI federatie van technologiebranches

De verschillende FHI-branches laten in het tweede kwartaal van 2021 een wisselend beeld zien op de vraag in welke mate zij last hebben van de aanhoudende coronacrisis. Leden in de branche Industriële Elektronica hebben meer last gekregen van de gevolgen van de pandemie, bijvoorbeeld chiptekorten, terwijl bedrijven die onder de branche Industriële Automatisering positiever zijn gestemd.

Dat beeld duikt op uit de laatste economische barometer. Over alle branches bekeken is het meest nijpende probleem een gebrek aan toelevering van producten en onderdelen. Opnieuw speelt het chiptekort daar een belangrijke rol bij. Tegelijkertijd zijn er minder zorgen in het tweede kwartaal over de orderportefeuilles, omzetdalingen en ziekte onder het personeel. Ook hebben FHI-lidbedrijven minder maatregelen hoeven treffen, al blijft de NOW-loonsteunregeling populair. Verder lijkt de behoefte aan opgenomen krediet te zijn toegenomen. Het toegenomen positivisme is ook te zien in de beoordeling van de laatste omzetcijfers.

Binnen de branche Gebouw Automatisering is het optimisme gegroeid: aanzienlijk minder leden verwachten in de problemen te komen dan tijdens eerdere kwartalen in de pandemie. Net als veel andere FHI-branches hebben GA-leden last van de toelevering van onderdelen en producten. Sommige bedrijven geven aan dat zij krediet hebben aangetrokken of minder flexibel personeel inzetten. Verder overheerst een positieve stemming richting de komende kwartalen.

Leden van de branche Industriële Automatisering zijn de afgelopen kwartalen steeds optimistischer geworden. Inmiddels geeft bijna 60 procent aan dat het geen problemen meer verwacht. Desondanks maken alle ondervraagden zich druk over stroeve leveringen van goederen en onderdelen en er zijn zorgen over een lage respons op openstaande vacatures nu de markt weer aantrekt. Een meerderheid ziet de nabije toekomst financieel rooskleuriger in met groeiende omzet- en orderverwachtingen.

In de branche Industriële Elektronica hebben veel ondervraagden nog last van de crisis: 46 procent zegt nog in deze fase te zitten. Ongeveer 43 procent geeft aan geen negatieve effecten van de pandemie op hun bedrijfsvoering te ervaren. De vastgelopen internationale supply lines spelen IE-leden met name parten: bijna 87 procent zegt hier tegenaan te lopen. Een kwart van de leden maakt nog gebruik van de NOW-regeling en voorraden worden vergroot ingekocht. Optimisme is wel te zien als het gaat om toekomstig te verwachte omzet.

Problemen door de pandemie of nog te verwachte problemen zijn nog bij een meerderheid van de leden van de branche Laboratorium Technologie te bespeuren. Ook zijn er nog zorgen over problemen in de toeleveringsketen. Iets meer dan een kwart van de LT-leden maakt nog gebruik van NOW. Circa 50 procent van de ondervraagden geeft aan dat de orderpositie beter is dan een jaar geleden en een meerderheid is matig optimistisch over mogelijke groei de komende periode.

Bij de ondervraagden van de branche Medische Technologie is ten opzichte van het vorige kwartaal een stabilisatie te zien. Circa 30 procent kampt nog met problemen door corona, maar 60 procent heeft geen last meer. Opnieuw spant het probleem met verstoorde toeleveringen de kroon als wordt gevraagd naar het grootste knelpunt, al zijn de zorgen over een kleinere orderportefeuille ook nog aanzienlijk te noemen. Naar de omzet gekeken zien bedrijven kleine verbeteringen.