Nieuwe toelichting op de omzetbelasting


Op 8 september 2017 is de toelichting op de omzetbelasting tabel I gepubliceerd. De samenvatting op de toelichting vindt u hier terug: toelichting-btw-2017. In deze samenvatting zijn alleen de artikelen opgenomen die betrekking hebben op geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

De nieuwe toelichting is volgens het Ministerie van Financiën een verbetering en draagt bij aan een verdere verduidelijking van de wet. FHI deelt deze visie op onderdelen niet. Gezamenlijk met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is getracht op een aantal hulpmiddelenposten aanvullende tekstverbeteringen door te voeren. Hoewel een deel van de voorstellen is overgenomen zijn er naar oordeel van FHI nog een aantal onduidelijkheden in de toelichting blijven staan.

Mocht er naar aanleiding van de nieuwe tekst bij u onduidelijkheid optreden over het te hanteren btw tarief op bepaalde producten dan verzoeken wij u dat kenbaar te maken aan FHI via: luc.knaven@fhi.nl. Indien mogelijk zal dan getracht worden via het Ministerie een collectieve uitspraak te verkrijgen.