Uitbreiding registratieplicht transparantieregister zorg

Uitbreiding registratieplicht transparantieregister zorg Door: FHI Digitale Service

Met ingang van 1 januari 2017 wordt de verplichting tot openbaarmaking van interacties in het Transparantieregister Zorg uitgebreid. Als gevolg van deze aanpassing moeten alle dienstverlenings- en sponsorovereenkomsten met alle medisch specialisten (met uitzonderling van huisartsen) worden vermeld. Niet alleen door leveranciers van specifieke implantaten, maar door leveranciers van alle medische hulpmiddelen.

Bedragen, die in het kader van alle dienstverlenings- en sponsorovereenkomst tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en medisch specialisten 2017 worden gefactureerd, moeten worden bijgehouden en na afloop van het kalenderjaar 2017 bij het Transparantieregister Zorg moeten worden gemeld. Deze bedragen zullen in 2018 voor het eerst door het Transparantieregister Zorg worden geopenbaard.

Om de leden van de aangesloten branches te informeren zal binnenkort een nieuwsbrief worden verspreid. De stichting GMH organiseert in samenwerking met de stichting Transparantieregister Zorg een voorlichtingsbijeenkomst voor leden aangesloten bij de koepels, betreffende de consequenties voor bedrijven.