Veiligheidsmelding Philips slaapapneu- en beademingsapparatuur

Wat is het probleem?

Philips heeft veiligheidsmelding verzonden met betrekking tot slaapapneu- en beademingsapparaten vanwege gezondheidsrisico’s. De betrokken slaapapneu-apparaten zijn van o.a. de eerste generatie Dreamstations. Er is een kleine kans dat het geluidsisolerende schuim erin kan afbrokkelen en kleine deeltjes via de slang en masker ingeademd worden. Het probleem is door Philips zelf opgemerkt na test van het apparaat. Lees het nieuwsbericht van Philips.

Dit probleem kan toenemen wanneer het apparaat met gebruik van ozon wordt schoongemaakt. Daarnaast kan dit risico toenemen wanneer het apparaat in een hete of hoge luchtvochtige omgeving staat.

Om welke apparaten gaat het precies?

Het gaat om diverse slaapapneu- en beademingsapparatuur van Philips. Bekijk hier het complete overzicht.

Ik gebruik één van de betrokken PAP-apparaten. Wat moet ik nu doen?

Philips verzoekt u contact op te nemen met uw arts voordat u uw voorgeschreven therapie verandert. Bepaal samen met uw arts of het voordeel van het voortzetten van therapie met uw apparaat zwaarder weegt dan de risico’s die Philips benoemt. Raadpleeg de website van uw ziekenhuis/behandelcentrum voor het advies van uw arts.

Ik gebruik een betrokken thuisbeademingsapparaat. Wat moet ik nu doen?

Philips adviseert u om contact op te nemen met uw behandelend arts en voor die tijd niet te stoppen met het gebruik van het apparaat.

 

Met welk advies komt de vereniging van artsen?

In reactie hierop hebben de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose en de Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland een advies uitgebracht dat wij graag met u delen:

“Wij achten het niet gewenst om op dit moment in algemene zin patiënten te adviseren te stoppen met het gebruik van de genoemde apparaten tot er meer informatie is.” Lees hier het volledige advies.

 

Welke oplossing komt er voor deze PAP-apparaten? Worden de producten vervangen?

Wereldwijd zijn er miljoenen apparaten op de markt en komt er een plan om alle apparaten op termijn te repareren of vervangen. In Nederland werken de CPAP-leveranciers samen met Philips en artsen/ziekenhuizen aan een actieplan om dit uit te voeren. Zodra dit actieplan is uitgewerkt, informeren we u hierover op deze website en wordt zo snel mogelijk gestart met de reparatie of vervanging van uw apparaat. De reparatie van alle apparaten zal minimaal een jaar in beslag gaan nemen.

Kan ik nu al mijn apparaat omwisselen?

We begrijpen dat het eerste advies en de berichten in de media voor veel onzekerheid heeft gezorgd en dat u uw apparaat zou willen omwisselen. Alle betrokken apparaten in Nederland worden gerepareerd of vervangen. Tot het actieplan klaar is, kunnen apparaten niet worden omgewisseld. De CPAP leveranciers informeren u hoe dit proces gaat lopen en wat de planning gaat worden. U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen, zoals het registreren van uw apparaat op de website van Philips. In Nederland doet uw CPAP leverancier dit voor u.

Mag ik zelf het schuim uit het apparaat halen?

Nee, u mag niets veranderen of repareren aan het apparaat. De apparatuur mag alleen opengeschroefd worden door een gecertificeerde technische medewerker .

Update over veiligheidsmelding Philips-slaapapparatuur

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de informatie ontvangen op basis waarvan Philips de veiligheidsmelding heeft uitgestuurd. Als antwoord hierop hebben zij een reactie gegeven en, samen met de behandelaars een advies opgesteld.

De volledige informatie vindt u hier terug

Het volledige document van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd staat op de website van IGJ. U kunt het bericht hier teruglezen.