Animatievideo: Hoe werkt SAM GUARD®?

Animatievideo: Hoe werkt SAM GUARD®? Door: SAMSON REGELTECHNIEK B.V.

In deze animatievideo wordt op een eenvoudige manier uitgelegd hoe SAM GUARD in een vroeg stadium snel en nauwkeurig storingen in de fabriek detecteert. De tool genereert zeer gerichte waarschuwingen, waardoor men proactief kan ingrijpen voordat de gevolgen tot ernstige kosten leiden.

SAM GUARD
De predictive analyticstool SAM GUARD is ontwikkeld voor de procesindustrie. De software detecteert afwijkingen in een vroegtijdig stadium, nog voordat ze tot grote, serieuze problemen escaleren. Overigens zonder te leiden tot alarmmoeheid (3-4 waarschuwingen per dag). SAM GUARD combineert Artificial Intelligence met Human Enhanced Machine Learning om zo tot een maximale beschikbaarheid, prestatie en productiviteit te komen.

Animatievideo SAM GUARD®  (4 min)

SAM DIGITAL
SAM GUARD maakt onderdeel uit van het groeiende digitale productportfolio SAM DIGITAL van SAMSON. Hieronder vallen ook SAM VALVE MANAGEMENT, SAM FLEX, SAM TANK MANAGEMENT, en SAM DISTRICT ENERGY. Deze productlijn optimaliseert processen en biedt toegevoegde waarde op het gebied van bijvoorbeeld voorspellend onderhoud, reductie van productiekosten, ondersteuning van engineering en onderhoudsdiensten. Hierdoor is SAMSON - naast producent van slimme regelventielen - ook leverancier van intelligente systeemoplossingen.

Website SAM GUARD®