Coronahandreiking voor bedrijven: veilig en gezond werken in de coronacrisis

Coronahandreiking voor bedrijven: veilig en gezond werken in de coronacrisis Door: FHI

De werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW hebben samen met de vakbonden FNV en CNV een handreiking ontwikkeld om bedrijven te ondersteunen met het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving. Deze coronahandreiking bevat maatregelen die ondernemingen helpen om gedurende deze coronacrisis een veilige werkomgeving op te zetten waarbij werknemers zo min mogelijk kans lopen te worden besmet.

De handreiking staat sinds juni online, maar is nu in de tweede golf actueler dan ooit. De informatie kan ook helpen in het aanpassen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Hierbij is er ook een Route naar RI&E-site ontwikkeld door de vakbonden, werkgeversorganisaties en het ministerie van SZW.

De ‘Route naar RI&E’ stimuleert de naleving van risico-inventarisatie en -evaluatie in het bedrijfsleven. De RI&E is een middel om de risico’s in een bedrijf voor arbeidsuitval in kaart te brengen. Deze inventarisatie wordt dan ook altijd gezamenlijk met de medewerkers gedaan. Het startpunt van deze inventarisatie is echter de ondernemer die graag de risico’s en prioriteiten van het bedrijf rondom arbeidsuitval inzichtelijk wil maken.

Graag wijzen wij u in dit verband ook nog op de site www.rie.nl en meer specifiek naar de gratis MKB RIE. Voor de toetsing kunt u contact opnemen met de betreffende arbodienst.