DigiDealGO versnelt digitalisering bouwsector

DigiDealGO versnelt digitalisering bouwsector Door: FHI, federatie van technologiebranches

In de DigiDeal voor de Gebouwde Omgeving (DigiDealGO) worden sector brede afspraken gemaakt over de uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie in de bouw. De DigiDealGO geeft richting aan, biedt houvast en werkt aan versnelling van de digitalisering van de bouwsector.

De bouwsector speelt een sleutelrol bij het werken aan een duurzaam en klimaatbestendig Nederland. Digitalisering van de bouwprocessen is een cruciale voorwaarde voor het behalen van de doelstellingen. De Nederlandse branchevereniging voor Gebouw Automatisering en haar leden hebben de afgelopen maanden meegewerkt aan een digitaliseringsstrategie voor de bouwsector. Op 11 april is de zogenoemde 'Digideal' voor de bouwsector door meer dan dertig partijen ondertekend. Ook de Nederlands branchevereniging voor Gebouw Automatisering heeft de Digideal ondertekent.

Het doel is meer actie en resultaat door samenwerking. Feitelijk markeert de ondertekening van DigiDealGO eind dit jaar een nieuw momentum. De start van een meerjarig programma, het “Nationaal Digitaliseringsprogramma Gebouwde Omgeving” gericht op de ontwikkeling van een bouwketen breed Digitaal Stelsel waarbinnen smart doelstellingen worden opgesteld en continu bewaakt en bijgesteld.

Door te participeren in DigiDealGO committeren de deelnemende partijen zich aan het actief behalen van vier hoofddoelen: informatie digitaal toegankelijk maken, integraal deelbare informatie voor het vermeerderen van het algehele kennisniveau, het functioneel uitbreiden van diensten en het stimuleren van innovatie. Op dit moment is de deal nog volop in ontwikkeling

Meer informatie over de Digideal en wat dit betekent voor uw organisatie vind u op de website van DigiDealGO.