Fysieke bijeenkomsten voor Gebouw Automatisering in het najaar 2021

Fysieke bijeenkomsten voor Gebouw Automatisering in het najaar 2021 Door: FHI federatie van technologiebranches

Tijdens de kick-off van Bits, Bricks & Behaviour hebben de betrokken leden gekozen voor een fysieke conferentie op 9 november 2021. De branche Gebouw Automatisering is ook bezig om eindgebruikersbijeenkomsten te organiseren op 30 september in de Jaarbeurs en op 12 oktober bij FHI in Leusden. De interactie tussen leden en eindgebruikers wordt concreter als je elkaar ook face-to-face kan ontmoeten. In die richting worden de activiteiten dus opgezet, maar we zullen vanzelfsprekend alert zijn op de actuele ontwikkelingen.

Met de exposanten van Bits, Bricks & Behaviour wordt op dinsdag 24 augustus 2021 een sprekersoverleg gevoerd. We gaan in die week de concrete keuzes maken voor sprekers, het programma als geheel en de aanpak in de bezoekerswerving. Iedere exposant krijgt de mogelijkheid een eindgebruiker voor te dragen als spreker, om zodoende gezamenlijk het programma vorm te geven. Aanmelden als exposant op de site kan nu al.

Het programma voor donderdag 30 september 2021 volgt in een directe uitnodiging naar alle leden en dat is nu nog niet volledig vastgesteld. Op dinsdag 12 oktober 2021 als de branche Gebouw Automatisering tien jaar bestaat zal de ALV plaatsvinden en wordt door sprekers van VUMC en Sweco de visie op Zorggebouwen gedeeld. Voor dit deel zullen we ook andere eindgebruikers uitnodigen. Afsluitend is er een feestelijke bijeenkomst om de tien jaar met elkaar te vieren.

Ook voor Zorggebouwen bestaan de normale uitdagingen voor nieuwbouw, vernieuwing, renovatie, beheer en onderhoud. Daarnaast wil men de informatie van de gebruikers van het gebouw op een goede manier beschikbaar hebben voor het zorgproces. Hoe kunnen de actuele technische mogelijkheden ingezet worden, om de zorg te verbeteren?

De sprekers en voornamelijk de discussies hebben als doel om de bedrijven uit de keten te inspireren tot een continue verbetering van de samenwerking, het toepassen van nieuwe technieken en de mogelijkheden uit te breiden met betrekking tot het verwerken van data.

U kunt zich voor de bijeenkomst van 12 oktober aanmelden bij FHI.