In de cloudmarkt moet Europa zijn kans pakken

In de cloudmarkt moet Europa zijn kans pakken Door: FHI federatie van technologiebranches

Europa moet werken aan een eigen cloudinfrastructuur om tegenwicht te bieden tegen de Amerikaanse hegemonie. Bovendien biedt het kansen om datacenters verder te verduurzamen en om meer souvereiniteit in de Europese cloudmarkt te behalen.

Dat is het betoog van Daan Terpstra, werkend bij stichting SDIA. Tijdens het IT Infra event zal hij een lezing verzorgen rondom dit thema. Terpstra vertelt: “Mijn verhaal gaat over het feit dat we in Europa afhankelijk zijn van drie grote cloudproviders: Google, Microsoft en Amazon. Zij hebben een compleet verticaal bedrijfsmodel, waarbij ze eigenaar zijn van de datacenters, de servers en de fiber, en alle diensten die via hun racks worden geleverd. Dat zorgt voor een onbalans tussen de aanbieders van het platform en de (eind)gebruikers. Door opnieuw een Europees alternatief te bouwen zou je die machtbalans kunnen herstellen.”

Daarom moet Europa aan de bak, zegt Terpstra: “Een van de manieren waarop er vanuit de EU naar dit probleem wordt gekeken is bijvoorbeeld het GAIA-X project. Dat  komt neer om een Europees equivalent te ontwikkelen van de diensten van Google, Microsoft en Amazon. Dat kun je vergelijken met het Europese Airbus-project. Dit idee is niet ideaal omdat het zich focust op slechts één onderdeel van het probleem. Je krijgt weliswaar een Europese entiteit, maar de machtsbalans en aspecten rondom duurzaamheid en transparantie zijn nog niet geborgd.”

Daar begint het werk van stichting SDIA, zegt hij: “Ons idee is juist om, vanuit het feit dat we achterlopen, weeffouten in het ontwerp weg te nemen en een open source alternatief cloudoplossing te ontwikkelen waardoor je weer meer macht legt bij de eindgebruiker. Daardoor krijg je minder platformafhankelijkheid en er ontstaat meer concurrentie in tegenstelling tot de lock-in van de Amerikaanse providers.”

Dit streven zal nog wel veel doorzettingsvermogen vragen van de markt, zegt Terpstra: “Amazon geeft veel credits weg aan startups waarmee zij vrijwel gratis gebruik kunnen maken van hun diensten. Maar het wordt voor die bedrijven lastig om op termijn te veranderen van platform. SDIA wil, samen met regionale partners in Amsterdam en Oslo, een cloud bouwen voor de lokale startup community. Daarbij gebruiken we duurzame energie, refurbished hardware en kubernetes als containerlaag. Dat moet een reeel alternatief gaan vormen voor de grote jongens.”

We kunnen niet zonder datatcenters. Maar we kunnen iets zonder datacenters die zoveel ruimte, zoveel elektriciteit en water verbruiken. Daarvoor hebben we een routekaart ontwikkeld die in 2030 opgelost moeten zijn. Wij hebben stuurgroepen om zo ketenbreed tot een oplossing te komen.”

Tijdens zijn lezing van 10.15 - 10.45 uur zal Terpstra dieper ingaan op dit thema.