LabNL gaat niet door in 2021

LabNL gaat niet door in 2021 Door: FHI federatie van technologiebranches

Vanuit de betrokken FHI-besturen is besloten om LabNL 2021, oorspronkelijk gepland van 28 tot en met 30 september, dit jaar geen doorgang te laten vinden in de Jaarbeurs. De beursorganisatie gaat zich nu richten op het mogelijk organiseren van een fysieke editie van LabAnalyse in november. In het voorjaar ligt de focus op het organiseren van fysieke edities van LabAutomation en het Life Science Event.

Na de eerdere berichtgeving over het uitstel van LabNL, hebben de voorzitters moeten besluiten de vakbeurs voor de laboratoriumwereld niet fysiek door te laten gaan. Er is momenteel te veel onzekerheid over de regelgeving rondom de coronaproblematiek richting het najaar. Daar speelt met name de 1,5 meter maatregel een belangrijke rol: onze leden, exposanten en bezoekers kunnen zo geen goede beurservaring opdoen. Deze onzekerheden hebben ook invloed op het te verwachten bezoekersaantal en de daarvoor benodigde bezoekerswerving. Daarnaast geeft de enquête gehouden onder u als exposant geen doorslaggevend positief beeld over een beurs in hybride vorm of in fysieke vorm in november.

LabAutomation, Life Science en LabAnalyse
We brengen exposanten in contact met de bezoekers van LabNL. Momenteel bekijkt de organisatie de mogelijkheden om een groot deel van het conferentieprogramma aan te bieden in een aantal eendaagse events. We werken aan fysieke edities van LabAutomation en het Life Science Event in het voorjaar van 2022. De conferentieprogramma’s van LabNL integreren we in deze events. Inschrijving voor deze events is al geopend, stuur voor meer informatie een mail naar wendy@fhi.nl.

Daarnaast onderzoeken we of we in november het lezingenaanbod rondom het thema analyse aan kunnen bieden in een fysieke editie van het LabAnalyse event. We informeren alle betrokkenen daar zo snel mogelijk nader over.

Inschrijving exposanten
Inschrijving voor deelname aan LabNL 2021 annuleren wij bij deze kosteloos. Bij een volgende editie, of deelname aan een van de hierboven genoemde eendaagse events schrijven exposanten zich opnieuw in. 

Onze teleurstelling is uiteraard groot dat LabNL 2021 niet kan plaatsvinden. Als u nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via info@labnl.nl.