LED Event 2018 belichtte de veelzijdigheid van LED-verlichting

LED Event 2018 belichtte de veelzijdigheid van LED-verlichting

Door: FHI, federatie van technologiebranches

In Congrescentrum 1931 luisterden engineers, lichtontwerpers, R&D-managers en andere techneuten tijdens het LED Event 2018 naar een groot aantal aansprekende lezingen. Thema’s die aan bod kwamen waren onder andere LED-toepassingen bij agrarische bedrijven en nieuwe verblindingsconcepten voor LED-armaturen.

Circa 300 beursbezoekers kwamen naar Den Bosch om weer op de hoogte te worden gebracht over de laatste ontwikkelingen in de LED-wereld. Een van de drukst bezochte lezingen was die van ‘lichtprofessor’. Prof. Ir. Wout van Bommel vertelde hoe matrix-LED's in bepaalde armaturen tot verblinding kunnen leiden. Deze zijn met bestaande rekenmodellen niet goed te voorspellen. Verblinding kan gevaarlijk zijn, maar Van Bommel had goed nieuws: nieuwe, nauwkeurig modellen komen eraan. FHI sprak in aanloop naar het LED Event al met Van Bommel over zijn werkveld.

LED is inmiddels ook in de landbouwsector gemeengoed geworden. Maar bij het toepassen van LED-verlichting in stallen komt deskundigheid om de hoek kijken. Jacques van der Windt, accountmanager bij Agrilight, legde tijdens zijn lezing uit hoe de eisen aan LED-armaturen voor koeien heel anders zijn dan de lampen die nodig zijn in een kippenstal. Ook met Van der Windt sprak FHI eerder.

Light management

Hannes Wagner van OSRAM Digital gaf zijn toehoorders meer inzicht in de mogelijkheden van moderne light management systemen. Want licht kan wel degelijk ‘intelligent’ gemaakt worden, bijvoorbeeld door ze van sensoren te voorzien. Mogelijke toepassingen zijn asset tracking, light as a service en space management, zo schetste Wagner. Ook kwamen nieuwe DALI-standaarden van de DiiA (Digital Illumination Interface Alliance) aan bod om deze nieuwe mogelijkheden te kunnen benuttten.

Zhelio Andreev, product manager Optoelectronics bij Würth Elektronik, vertelde een verhaal over power LEDs en horticulture LEDs. Power LEDs vinden toepassing in onder andere nachtvisie of als UV-bron voor forensische doeleinden. Voor toepassingen in de landbouw schetste Andreev de randvoorwaarden voor de zogeheten horticulture LED's. Elke plant heeft zijn eigen ‘lichtrecept’ nodig om goed te kunnen groeien. Een jonge plant zonder wortels heeft een sterke voorkeur voor meer blauw licht, terwijl een plant met wortels vooral rood licht moet krijgen. Speciale software voor het aansturen van de benodigde multichannel LED's kan daarbij helpen.

Slimme(re) verlichting

Het IP-protocol vormt de basis voor meer en meer toepassingen – al dan niet via internet – met name omdat het ook voor IoT-toepassingen een universeel protocol vormt. Dit gaat ook op voor het aansturen van slimme verlichting, vertelde Volkert Barthr van Tridonics. Hij gaf inzicht in self healing-netwerken en de mogelijkheden om met timers en lichtthema’s te werken. Volgens Barthr zorgen dergelijke lichtsystemen voor lagere operationele kosten en kunnen beheerders via uitgebreide dashboards alles tot in detail monitoren.

Rob van Osch van Heynen gaf een lezing over hoe licht functioneel in een industrieel design kan worden opgenomen. Want licht kan de mens op een groot aantal manieren beïnvloeden. Zo verschaft een verkeerslicht informatie naar een weggebruiker, maar licht kan ook de stemming van een eindgebruiker beïnvloeden bij het gebruik van een bepaald product. Van Osch gaf zijn toehoorders een aantal voorbeelden hoe industrieel designers licht slim kunnen benutten, onder andere door goed te kijken naar de benodigde componenten, bijvoorbeeld een difuser, en goed na te denken over welke luminantie nodig is voor bepaalde toepassingen.

Tijdens het LED Event 2018 kwamen tal van onderwerpen in lezingen langs waarin de veelzijdigheid van LED-verlichting ter sprake kwam. Ook de technische aspecten werden volop besproken, onder andere op de 30 stands die in de centrale hal van Congrescentrum 1931 waren te vinden. Tijdens de afsluitende borrel werd bij sommige bezoekers al besproken welke onderwerpen in 2019 op de agenda zullen staan.