Ondernemersvertrouwen groeit in tweede kwartaal

Ondernemersvertrouwen groeit in tweede kwartaal

Door: FHI, federatie van technologiebranches

Het ondernemersvertrouwen stijgt van 10,6 naar 12,0 in het tweede kwartaal 2019, zo blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland. Daarmee is de indicator met 1,4 punt gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal 2019. 

In de sectoren bouw (27,8), informatie en communicatie (17,9) en groothandel (13,4) is het ondernemersvertrouwen bovengemiddeld hoog. Ondernemers in de industrie (6,7), delfstofwinning (-1,0) en in de autobranche (-5,3) zijn juist negatiever gestemd.

Per saldo verwacht 27,6 procent van de ondernemers meer om te zetten in het tweede kwartaal vergeleken met een jaar eerder. Ook zijn de verwachtingen voor personeel (18,3%), tariefsverhoging (12,7%), export (10,3%) en investeringen (9,0%) per saldo positief.

Toch komen ondernemers ook belemmeringen tegen. Bijna een kwart van de ondernemers ervaart een terkort aan arbeidskrachten. Onvoldoende vraag (8,2%), financiële beperkingen (5,3%), belemmeringen bij productiemiddelen (4,6%), weersomstandigheden (4,6%) en overig (6,4%) vormen de overige belemmeringen. Bijna de helft van de ondernemers ervaart geen belemmering.

De Conjunctuurenquête Nederland - een samenwerking van CBS, EIB, KvK, MKB Nederland en VNO-NCW - ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen die hen aangaan zoals omzetontwikkelingen, winstgevendheid, investeringen en personeelssterkte. Hierbij wordt gevraagd naar ervaringen in het afgelopen kwartaal en verwachtingen voor het lopende kwartaal.

De complete enquête kunt u downloaden op het Ondernemersplein van de KvK.