Perspectief installatiebranche

Perspectief installatiebranche Door: FHI federatie van technologiebranches

Bron: Installatie.nl

Het omzetperspectief van installatiebedrijven ziet er voor dit jaar goed uit. Dit blijkt uit de Monitor Bouwketen, uitgevoerd door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) voor Techniek Nederland en andere brancheverenigingen in de bouwkolom. Ook voor de branche gebouwautomatisering is dit een positieve conclusie uit de Monitor Bouwketen

In augustus2020 waren het Economisch Instituut voor de Bouw en Techniek Nederland nog juist heel somber over de omzetontwikkeling voor dit jaar.

In het derde kwartaal van 2020 was weer een stijging van het bruto binnenlands product (bbp) te zien, die de voorjaarsdip voor een belangrijk deel compenseerde.  De positieve signalen worden in grote mate gedragen door de uitslagen van de installatiebedrijven. In de bouwketen steeg de werkvoorraad met 1,4 maand tot 9,4 maanden werk. De installatiebedrijven en architectenbureaus lieten met een toename van respectievelijk 1,4 en 2,9 maanden de grootste stijging zien. Installateurs hebben nu gemiddeld voor 10,5 maand werk in de orderboeken.

De verbetering van het sentiment is mede te danken aan het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ die mede door de Nederlandse brancheorganisatie Gebouw Automatisering is ondertekend. Door het het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ konden de meeste werkzaamheden in de bouwketen doorgaan. In vergelijking met de voorjaarscijfers presteren Installatiebedrijven in de bouwketen het best. Per saldo verwacht ongeveer 10% van de installatiebedrijven een omzetstijging, ook het aantal offertes nam flink toe. Bijna driekwart van de installateurs verwacht een toename van het personeelsbestand in de komende maanden.

Dit voorjaar luidden het EIB,  Bouwend Nederland en Techniek Nederland nog de noodklok over de sector. Volgens het onderzoeksbureau zouden 40.000 banen op de tocht staan vanwege de corona- en stikstofcrisis, en zou de markt komend jaar met 4 procent krimpen.

In april verwachtte 40 procent van de bedrijven in de bouw en installatie nog een omzetdaling: nu is de omzetverwachting per saldo zo goed als neutraal.  De resultaatverwachtingen zijn nog beter: 94 procent verwacht gelijke of meer winst te boeken. In het voorjaar hield nog een derde rekening met winstdaling.

Het is opvallend dat zo’n 80 procent van de bedrijven in de bouw en installatiesector verwachten geen gebruik te maken van de steunpakketten die de overheid biedt. Wel hebben 10 procent van de ondervraagde installateurs gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor uitstel van belastingbetaling.

De Monitor Bouwketen is een gezamenlijk initiatief van de brancheverenigingen in de bouwketen: de BNA, Koninklijke Bouwend Nederland, Koninklijke NLingenieurs en Techniek Nederland. De Monitor Bouwketen is gebaseerd op de gegevens van ongeveer 1.500 bedrijven en verschijnt twee keer per jaar.

Monitor Bouwketen Najaar 2020