Recente ontwikkelingen op het terrein van innovatie en industriebeleid

Recente ontwikkelingen op het terrein van innovatie en industriebeleid Door: FHI

Vorige week was er een Kamerdebat over de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat waarin onder andere is ingegaan over het Nederlandse klimaatbeleid, het Groeifonds en innovatie binnen het Nederlandse industriebeleid. Enkele moties van Kamerleden sprongen hier tussen uit.

De aanstaande Europese Recovery and Resilience Facility (RFF) van de Europese Unie voorziet in het herstelplan voor Europa naar aanleiding van de gevolgen van het coronavirus. Dit stimuleringspakket is dit voorjaar door de Europese Commissie, het Europese Parlement en Europese regeringsleiders aangenomen.

Het kamerlid Eppo Bruins (ChristenUnie) heeft tezamen met Mustafa Amhaouch (CDA) een motie opgesteld waarin zij pleiten voor het behoud van een Europees level playing field. Deze is van groot belang voor de lidstaten en daarom verzoeken zij de Nederlandse regering – om net als de andere Europese landen – te participeren in de eerste aanvraagronde van de RRF. Diezelfde Amhaouch spreekt zich tevens in een andere motie uit voor het belang van regionale ontwikkeling als onderdeel van de Nederlandse groeistrategie.

Onder andere het Kamerlid Dennis Wiersma (VVD) pleit voor een concrete uitwerking van de Nederlandse groeistrategie. Hij verzoekt samen met andere Kamerleden dat de Nederlandse regering met een lijst van ambtelijke opties komt voor een kansrijk groeibeleid. Dit geldt ook voor de Nederlandse strategie omtrent het stimuleren van de vestiging van start-ups en scale-ups.

Mocht de Nederlandse regering met wetgeving en concrete acties volgen op deze moties, dan zullen wij u hierover zo snel mogelijk berichten.