Rubriek normen #6

Rubriek normen #6 Door: FHI federatie van technologiebranches

Evenals vorig jaar zijn ook dit jaar de fysieke vergaderingen van het Technical Committee Electrostatics (TC101) afgelast. Hiervoor in de plaats zijn er gedurende week 36 elke dag “Zoom” meetings gehouden. Zoals eerder vermeld draagt de TC101 zorg voor standaardisatie op het gebied van elektrostatica  en doet dit door ontwikkelen van “standards” en het onderhouden hiervan.

Zo komen er regelmatig nieuwe documenten tot stand en worden de oudere documenten na 4 jaar nagegaan of ze nog voldoen, aanvullingen, en of wijzigingen nodig zijn.

Hierbij een aantal onderwerpen waar in de werkgroepen zoal aan gewerkt wordt tijdens deze TC101 vergaderingen:

Vorige maand is er als nieuw document uitgekomen de IEC TS 61340-5-4.

Electrostatics - Part 5-4: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - Compliance verification. Dit normatieve document vervangt het eerder tot stand gekomen informatieve document IEC TR 61340-5-4 en beschrijft hoe geverifieerd moet worden of de genomen ESD maatregelen aan de eisen zoals gesteld in de IEC 61340-5-1 voldoen.

Ook een recent document is de IEC 61340-6-1 welke van toepassing is op faciliteiten die gezondheidszorg bieden zoals ziekenhuizen en klinieken. Dit document krijgt een verlengstuk naar een nieuw document die als nummer krijgt IEC TR 61340-6-2.

De titel van IEC61340 deel 6 wordt gewijzigd in Electrostatic control in healthcare, commercial and public facilities. In dit deel 6 van de ESD normen beschrijft de 6-1 de (ESD)vereisten voor gezondheidszorg en zullen in de toekomstige 6-2 de (ESD) vereisten voor kantoren en openbare gebouwen beschreven worden.

Een projectaanvraag die al jaren op de lijst van werkgroep 5 staat, PWI 101-3 Process assessment techniques gaat nu werkelijk gehonoreerd worden en uitgewerkt worden als een TS (Technical Specification)

De welbekende IEC61340-5-1 Ed2 (ESD eisen) uit 2016 gaat dit jaar in revisie. Het streven is om deze norm, daar waar mogelijk is te harmoniseren met de hernieuwde, nog uit te komen versie, van de TR53 van de Amerikaanse ESD association (ESDA).

De herziening van de IEC61340-5-3 norm  voor het verpakken van ESD gevoelige componenten is in volle gang en heeft inmiddels de status FDIS (Aproval stage) en zal vermoedelijk in 2022 uitgegeven worden. 

Nog vragen en/of opmerkingen over normen? Wij horen ze graag!

Bas Grootemaat
Kingsize Consultancy