Start mkb-route in het HBO: kans voor bedrijven en studenten

Start mkb-route in het HBO: kans voor bedrijven en studenten Door: FHI federatie van technologiebranches

Deze maand wordt gestart met de nieuwe ‘mkb-route in het hbo’ waarbij studenten tijdens hun studie de gelegenheid krijgen om te leren en werken in een mkb-bedrijf. De opleiding sluit hiermee aan op de vraag uit de praktijk. Deze maand wordt gestart met zeven pilotsamenwerkingen tussen hogescholen en het mkb.

Dit ‘werkend leren’-principe en bijbehorend traject wordt opgezet door de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) tezamen met MKB-Nederland. Dit programma valt onder het bredere mkb-actieplan staatssecretaris Mona Keijzer van EZK, waarbij het doel is om onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar aan te laten sluiten.

Zowel bedrijven als studenten hebben iets aan deze nieuwe route. Het bedrijf haalt namelijk nieuwe kennis en kunde in huis, terwijl deze ook een opleiding biedt voor studenten. Hiermee krijgt de laatste groep ook een beter uitzicht op een baan door het opdoen van praktijkervaring.

In dit proces staat de ontwikkelvraag van het bedrijf centraal, waarmee het grootste gedeelte van het leren ook plaats zal vinden in het bedrijf zelf. Meer weten over deze route? Kijk verder op de website van de Rijksoverheid.