Wat iedereen volgens ABB moet weten over energie meten

Wat iedereen volgens ABB moet weten over energie meten Door: FHI federatie van technologiebranches

Op 20 mei vindt IT Infra online plaats. Dit digitale kennisevenement draait om computerruimtes, datacenters en cloud computing. In het seminar ‘Slim energie meten is goud waard’ gaan Freek van Alphen, Jan van de Maat en Ed van Minnen van ABB dieper in op verbetermogelijkheden rondom het energieverbruik in datacentra en computerruimtes. Ook komen trends en ontwikkelingen op energiegebied aan bod.   

Door Frank van de Ven

Het webinar is praktisch ingestoken. “Het thema van ons webinar is ‘meten is weten’”, zegt Van Alphen. “De strekking van ons verhaal is dat als je grip hebt op stroomverbruikers besparingen mogelijk zijn. Inzicht verkrijg je door het gedrag van energiegebruikers te meten en registreren.”

Door te meten ontstaat inzicht in de stroomverbruikers. “Op basis van harde cijfers kun je een groot verschil maken in het energieverbruik in elk gebouw, met name in een datacenter”, verduidelijkt Van Alphen. “De nieuwste technologie maakt het bijvoorbeeld mogelijk om gegevens te verzamelen en te monitoren. Met deze data kunnen systeemprestaties op meerdere punten geanalyseerd en verbeterd worden. Wij gaan concreet in op de verschillende verbetermogelijkheden.”

Energietransitie
In het webinar komen ook trends aan bod. Er is volgens Van Alphen sprake van een drietal ontwikkelingen. De eerste is het meten en registreren van verbruik ten behoeve van een van de grootste uitdagingen voor onze maatschappij de energietransitie. De tweede ontwikkeling is het risico op netinstabiliteit. Een derde trend is de inzet van energie als handelsmiddel. “Een ontwikkeling waar we nu volop inzitten is de registratie van energiebesparing. De terugdringing van de CO2-uitstoot is een voorbeeld van slim energieverbruik. Imagoversterking past daar ook mooi bij, omdat bedrijven naar hun klanten uitdragen dat ze duurzaamheid erg belangrijk vinden. Ze laten zien dat ze hun verantwoordelijkheid nemen en dat vinden klanten erg waardevol.”

Een andere trend is elektrificatie. “Elektrisch rijden wint dagelijks aan populariteit, het aandeel fossiele brandstoffen neemt af en ook de investeringen in zonne- en windenergie zullen doorgroeien. Door deze aanpassingen aan het Nederlandse net moet voorkomen worden, dat het stroomnet met instabiliteit te maken krijgt. De stroomtoevoer moet constant en schoon blijven, want computers en servers bestaan uit hoog gevoelige apparatuur. Maar hoe zorg je er voor dat je deze risico’s goed ondervangt?” In het webinar komen de trends naar voren en legt het team ABB uit hoe zij bedrijven kunnen helpen bij besparingen en verbeteringen op energiegebied. Ook de nieuwste innovaties komen aan bod.

Het IT Infra webinar vindt donderdag 20 mei plaats. De interactieve presentatie van Freek van Alphen, Jan van de Maat en Ed van Minnen van ABB vangt aan om 13.00 uur. U kunt zich hiervoor inschrijven via deze linkKlik hier om een overzicht te zien van alle presentaties.