Adquipment Medical

Adquipment Medical richt zich op de intramurale gezondheidszorg en de medische industrie. Het accent ligt hierbij op de afdelingen intensive care, anesthesie en medische elektronica. Het leveringsprogramma is verdeeld over een vijftal productgroepen: Anesthesie en Beademing, Infuustechnologie, Sensoren voor monitoring, Biomedische testapparatuur en Kalibratie van testapparatuur.