Tarieven lidmaatschap

De contributiebedragen gelden voor het lidmaatschap van de FHI-branches Industriële Elektronica, Gebouw Automatisering, Industriële Automatisering en Laboratorium Technologie. De contributie wordt vastgesteld op basis van het aantal medewerkers (fte) in loondienst van het lidbedrijf.

Voor 2024 zijn de volgende tarieven van toepassing:

Bedrijfsgrootte
(aantal FTE)
Jaarlijkse contributie Bijdrage MKB-Nederland peildatum 2024
ZZP’er en starter  € 638,00  € 137,00
T/m 9 medewerkers  € 1.403,00  € 137,00
10 t/m 25 medewerkers  € 2.168,00  € 137,00
Meer dan 25 medewerkers  € 2.933,00  € 137,00

Peildatum: 30 september van het voorafgaand boekjaar.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Voor het lidmaatschap van meerdere FHI-branches gelden afwijkende voorwaarden.

Een lidbedrijf kan gevraagd worden een accountantsverklaring te overleggen teneinde de juistheid van de opgave te verifiëren. Lidbedrijven zijn via FHI tevens automatisch lid van MKB-Nederland. De contributie voor MKB-Nederland wordt apart in rekening gebracht.

Een lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Wanneer een lid zich in de loop van het lidmaatschapsjaar aanmeldt, wordt de contributie naar rato berekend.

Indien er sprake is van een holding, dan geldt het lidmaatschap per separate werkmaatschappij. Het is niet mogelijk om als concern (holding met werkmaatschappijen) als één lid organisatie aan te sluiten bij een FHI-branche.

Entreegeld

Nieuwe leden betalen eenmalig entreegeld van € 1.250,- bij inschrijving. Een organisatie is echter geen entreegeld verschuldigd, indien het lidmaatschap wordt aangegaan voor een aaneengesloten periode van ten minste vier jaar.

Wordt direct lid van FHI