Einde wet van Moore? Invloed op embedded systems


Engineers en R&D managers ontmoeten elkaar op 2 november bij het jaarlijkse Design Automation & Embedded Systems. Trends in electronics design staan centraal en de 33 lezingen zijn onderverdeeld in 7 subthema’s: FPGA, Security, Embedded, Internet of Things, Bluetooth LE, Electronic Design & Production. Dat het niveau van de dag hoog ligt blijkt ook uit het plenaire programma. Dirk Stroobandt van Universiteit Gent gaat in op de vraag hoe elektronica efficiënter ontworpen kan worden als de wet van Moore niet meer op gaat.

Als het einde van de wet van Moore onze toekomstige hardware niet meer automatisch kleiner, functioneler, sneller en goedkoper zal maken, moeten we andere manieren bedenken om toekomstige hardwaresystemen efficiënt te kunnen ontwerpen. In de lezing ‘Dynamische circuitspecialisatie als stap naar efficiënter hardware-ontwerp van de toekomst’, deelt Dirk Stroobandt zijn visie.

In plaats van verschillende onderdelen van een implementatie allemaal afzonderlijk te optimaliseren en op een chip te plaatsen, kunnen we dan dynamische circuitspecialisatie gebruiken. Hierbij worden onderdelen van onze implementatie afzonderlijk geoptimaliseerd op een FPGA maar na elkaar op dezelfde FPGA-oppervlakte geïmplementeerd via herconfiguratie van de FPGA tijdens het lopen van de implementatie.

Dirk Stroobandt geeft een overzicht van de mogelijkheden van dynamische circuitspecialisatie, wat het op termijn voor hardware-ontwerp kan betekenen en hoe de run-time herconfiguratie op bestaande FPGA’s automatisch kan uitgevoerd worden.

Bekijk hier het totale programma meld u aan voor een bezoek!