Werkgroep/ clusterbijeenkomst componenten: Ontwikkelingen van de Orgaan-op–Chip technologie: componenten voor standaardisatie voor microfluïdische chips.

Werkgroep/ clusterbijeenkomst componenten: Ontwikkelingen van de Orgaan-op–Chip technologie: componenten voor standaardisatie voor microfluïdische chips. Door: FHI

Digitale bijeenkomst op woensdag 2 september, 13:30 – 15:15 uur (voor FHI- leden)

Inhoud werkgroep/clusterbijeenkomst woensdag 2 september:

In 2040 leven alle Nederlanders tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid en zijn de gezondheids-verschillen tussen de laagste en hoogste sociaal -economische groepen met 30% afgenomen. Dit is de centrale missie van het maatschappelijk thema gezondheid en zorg opgenomen in de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) 2020-2023.

In de nieuwe transitie rondom de gezondheidszorg en de internationalisering hiervan zullen we steeds meer toegaan naar gerichte en daadwerkelijke genezing (cure) in plaats van symptoom-bestrijding (care), gepersonaliseerde medicatie is hier een onderdeel van.

 hDMT organ-on-a-chip consortium maakt orgaan-op-chip modellen die toepasbaar zijn op een breed scala aan mens- specifieke ziekten, met genetische en / of immunologische verbindingen, wat leidt tot gepersonaliseerde geneeskunde. Om deze modellen op de markt te brengen is samenwerking tussen verschillende partijen essentieel. Componenten spelen een belangrijke rol in onder andere de standaardisatie voor deze microfluïdische chips.

Tijdens de cluster bijeenkomst ‘componenten’ die online gehouden wordt op woensdag 2 september 2020, zal Dr. Janny van den Eijnden-van Raaij, Managing director hDMT (Institute for human organ and disease model technologies; Dutch Organ-on-Chip Consortium) u meenemen in de ontwikkelingen van de Orgaan-op–Chip technologie.

Tijdens de eerste werkgroep/clusterbijeenkomst componenten gaan we in op de vraagstukken: wat is orgaan- op- chip technologie? Welke nieuwe technologieën binnen de orgaan-op-chip technologie komen er op de markt? Hoe kunnen we deze samenwerking tussen de verschillende partijen bewerkstelligen? Welke bijdrage kunt u leveren aan deze ontwikkelingen?

Daarnaast gaan we door middel van een interactieve quiz en discussie dieper in op andere belangrijke vraagstukken binnen de componentenmarkt, tevens is er ruimte om uw vraagstukken naar voren te brengen en te bespreken met mede- vakgenoten.

Bij het eerste overleg, wordt de missie en de visie van deze werkgroep/ clusterbijeenkomsten bepaald. Meld u nu aan voor deelname aan de digitale bijeenkomst op woensdag 2 september van 13:30 uur tot 15:15 uur.

Klik hier voor meer informatie.

Tot 2 september!