“Als ik één ding heb geleerd dan is het wel dat je continu moet vooruitkijken, anticiperen en creatief moet zijn”

“Als ik één ding heb geleerd dan is het wel dat je continu moet vooruitkijken, anticiperen en creatief moet zijn” Door: FHI

Binnen het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH), razendsnel in maart opgericht toen het coronavirus vat kreeg op Nederland en tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen en medische apparatuur ontstonden, zijn tal van professionals actief. Een van hen is Kevin Overgoor, normaliter manager Inkoop Medisch bij het Radboudumc in Nijmegen, en vanaf maart binnen het LCH actief als teamlead inkoopzijde. Wij spraken Overgoor over zijn werk binnen het consortium, waarin creativiteit en een vooruitziende blik essentieel zijn gebleken.

Door: Dimitri Reijerman

De noodzaak voor een intensieve samenwerking binnen de Nederlandse medische sector werd in maart al snel duidelijk. Overgoor was bij de oprichting van het consortium dan ook nauw betrokken. Hij vertelt over het ontstaan van het LCH: “Het LCH is ontstaan uit een publiek-private samenwerking onder aanvoering van VWS. Naast dat zorginstellingen afzonderlijk allen hard werkten aan de beschikbaarheid van hulpmiddelen, bleek ook al snel dat iedereen op dezelfde beperkt beschikbare producten aan het jagen was. Aangezien de vraag met een factor van 61 toenam, is het goed voor te stellen dat het, door middel van individuele inkoop, niet meer mogelijk bleek om de gehele zorg in Nederland te voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).”

Cowboymarkt

De noodzaak tot samenwerking werd nog versterkt toen er steeds meer cowboys op de markt verschenen, zegt Overgoor: “Zeker toen ook veel goedbedoelde, maar ook minder goedbedoelde initiatieven de markt nog complexer maakten en marktwerking zorgde voor een explosieve prijsstijging. Uit een gezamenlijke afstemming leek het ons de best mogelijke optie om in een samenwerkingsverband, vanuit een centrale aanpak, in te gaan kopen en produceren voor alle zorginstellingen in Nederland. Een keuze die geen enkele garantie bood, maar wel de meeste perspectieven gaf.”

En zo werd op 23 maart het LCH in de lucht gebracht. Binnen het kantoor van FHI in Leusden, dat ter beschikking is gesteld voor het LCH-team, gaat het al weken over isolatiejassen, mondkapjes, handschoenen en beschermingsbrillen. Overgoor vertelt over zijn rol bij de inkoop van deze hulpmiddelen binnen het LCH: “Ik ben/was?? zelf werkzaam als teamlead binnen de inkoopzijde van het LCH. Enerzijds is het van belang dat we in de huidige situatie voldoende middelen binnenkrijgen, anderzijds willen we dat na deze uitzonderlijke periode de normale marktsituatie weer terugkeert en de reguliere marktpartijen de zorginstellingen weer kunnen beleveren.”

Efficiënt inkopen

Om efficiënt in te kunnen kopen, worden er modellen gehanteerd, zo zegt Overgoor: “We houden een continue afstemming met de marktpartijen en we kopen in aan de hand van een demand- en supply-model waar de volledige behoefte vanuit de zorg in is verwerkt. Als straks de grootste urgentie is gaan liggen, moet er natuurlijk een stabiele organisatie zijn om in de toekomst dergelijke scenario’s en een bijpassende aanpak klaar te hebben liggen.  Daarom werken we nu, in samenwerking met het ministerie en afvaardiging vanuit de zorg (cure en care), aan toekomstige samenwerkingen en structuren.”

Toch liept het LCH binnen de  overspannen wereldmarkt tegen tal van uitdagingen aan, zegt hij: “Onsns Trading team koopt rechtstreeks in bij fabrieken in Azië en Europa. De problemen die we ervaarden zijn mondiaal: een enorme toename van de wereldvraag, productie die stil lag door Covid-19, een tekort aan grondstoffen – dit is tot op de dag van vandaag een probleem - en een instabiele supply chain omdat landen op slot gaan of vliegvelden gesloten worden. Het is een grote kracht dat we daarin met verschillende partijen, expertise en met ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport kunnen optreden.”

Tweede golf?

De individuele zorginstellingen, ontstane samenwerkingen in het land en het LCH hebben er voor gezorgd dat er nu voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar zijn voor de dagelijkse behoefte vanuit de zorg. LCH gaat door met inkopen tot er een ijzeren voorraad binnen is. Bij een tweede golf zijn we voorbereid met een ijzeren voorraad en een stabiele logistieke keten tot aan de zorgprofessional.. “Of we dan zonder problemen komen te zitten? Als ik één ding heb geleerd dan is het wel dat je continu moet vooruitkijken, anticiperen en creatief moet zijn om nieuwe obstakels en problemen te overwinnen.“