Economische (corona)barometer: leden voorzichtig positiever maar toeleveringsproblemen liggen op de loer

Economische (corona)barometer: leden voorzichtig positiever maar toeleveringsproblemen liggen op de loer Door: FHI federatie van technologiebranches

FHI-leden zijn in het eerste kwartaal 2021 gemiddeld positiever geworden over hoe hun bedrijf zich door de coronacrisis heen worstelt. Alleen een meerderheid van leden van de branche Gebouw Automatisering verwacht nog in de problemen te komen. Dat blijkt uit de meest recente economische barometer. Daarnaast geven leden uit meerdere branches aan dat de toeleveringsstromen verstoord zijn en problemen kunnen geven.

Branche IA

Circa 25 procent van de leden van de branche Industriële Automatisering geven aan dat zij door de coronacrisis in Q1 2021 in de problemen verkeren, een aanzienlijke daling ten opzichte van de voorgaande meting (Q4 2020) toen dit percentage nog 43 procent bedroeg. Ook zegt ruim 40 procent dat zij geen (verdere) problemen verwachten.

Het meest acute probleem voor IA-leden is een gebrek aan toelevering van producten en onderdelen: ruim de helft geeft aan dat zij hier mee kampen. De afname in de orderportefeuilles en een dalende omzet zijn minder problematisch geworden in deze periode.

Verder is opvallend dat IA-leden nog verder hun flexibele schil van het personeel zijn gaan afbouwen: 30 procent gaf aan dit in het eerste kwartaal te hebben gedaan. Toch verwacht bijna 80 procent dat het geen verdere maatregelen zal nemen in de nabije toekomst. Ook zijn de ondervraagde leden aanzienlijk positiever over hun orderportefeuilles en omzetcijfers over de afgelopen periode en de komende periode.

Branche IE

Binnen de branche Industriële Elektronica is er ten opzichte van de meting in februari weinig veranderd in de mate waarin ondernemers problemen verwachten door de coronacrisis. Wel kampen bedrijven ook in deze branche met toegenomen aanleverproblemen: bijna 70 procent heeft hiermee te kampen. De afname in het aantal orders is een minder groot issue geworden, waar iets meer dan 20 procent nog last van heeft. Eenzelfde ontwikkeling is te zien bij de afname van de omzet.

Circa 33 procent van de IE-leden geeft aan dat zij nog gebruikmaken van de NOW-loonkostenregeling, een kleine daling ten opzichte van de laatste meting in Q4 2020. Verder denkt driekwart dat er geen verdere maatregelen nodig zullen zijn de komende periode om de coronacrisis door te komen. Een zelfde optimisme is op te maken uit de resultaten voor de orderposities en de omzet.

Branche LT

Een opvallend hoog percentage van de bevraagde leden binnen de branche Laboratorium Technologie geeft aan geen problemen meer te verwachten door de coronacrisis: 57 procent is optimistisch, tegenover nog 26 procent in februari van dit jaar. Maar opnieuw hebben LT-bedrijven last van stroef lopende toeleveranties: circa 65 procent heeft hier last van.

Ruim de helft van de ondervraagde leden maken nog gebruik van de NOW-regeling. Ruim 65 procent denk dat nadere maatregelen om de crisis door te komen niet nodig zijn. Wederom heerst er optimisme onder LT-leden met betrekking tot een groeiende omzet en een oplopend aantal orders.

Branche MT

Net als de overige branches zijn leden van Medische Technologie vrolijker gestemd. Meer dan 60 procent geeft aan niet in de problemen te zullen komen door de pandemie, terwijl dit cijfer in Q4 2020 nog rond de 40 procent lag. Opvallend is dat MT-leden minder last hebben van stroeve toeleveringen dan de overige branches. Verder geven enkele leden aan dat sommige projecten of investeringen in ziekenhuizen, voor nieuw- of verbouw, worden stopgezet.

Het aantal MT-ondernemers die nog gebruikmaakt van de NOW-regeling is bijna gehalveerd tot circa 25 procent. Verder hebben meer bedrijven gebruikgemaakt van het aantrekken van extra kredieten. Ongeveer driekwart van de ondervraagden verwacht de komende tijd geen aanvullende maatregelen te hoeven treffen. De cijfers over omzet en orders laat geen grote veranderingen zien ten opzichte van Q4.

Branche GA

In de branche Gebouw Automatisering geven meer dan 60 procent van de ondervraagden aan dat zij nog niet in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis, maar deze wel verwachten. Onder andere verschoven planningen en vertraagde projecten worden als oorzaak aangewezen. Dit laat zich vertalen naar een toegenomen vrees voor een legere orderportefeuille en toeleveringsproblemen.

Hoewel bijna een derde zijn flexibele schil heeft afgebouwd, zegt bijna 75 procent dat het geen verdere maatregelen hoeft te treffen om de crisis door te komen. Bij de orderposities zijn de GA-ondernemers minder positief dan de overige branches. Zo verwacht slechts iets meer dan 10 procent dat de omzet zal groeien.