Opleidingen voor uw collega’s om de juiste waarde aan uw klanten te bieden

Opleidingen voor uw collega’s om de juiste waarde aan uw klanten te bieden Door: FHI federatie van technologiebranches

In het belang van gebouweigenaren, modernisering van gebouwen en doelstellingen rond het klimaatbeleid gaat gebouwautomatisering uitgroeien tot een cruciale discipline. Daarom hebben de Brancheorganisatie Gebouw Automatisering en TVVL het initiatief genomen een cursus te ontwikkelen voor een Systeemarchitect Gebouwautomatisering en -beheer op HBO+-niveau. Op 1 oktober 2021 gaat deze opleiding weer van start en dat biedt uw bedrijf kansen voor uw collega’s en uw klanten.

De Leadengineer Gebouwautomatisering- en beheer werkt de door de Systeemarchitect ontworpen automatiseringsconcepten uit en is verantwoordelijk voor de engineering hiervan. Deze opleiding zal op 28 oktober 2021 met een nieuwe cyclus beginnen. De focus van Systeem Architect en Leadengineer zijn anders en daarom worden die in dit artikel kort toegelicht. U kunt ook direct naar de sites van de opleidingen met deze links www.tvvl.nl/cursussen/sa en www.tvvl.nl/cursussen/leadengineer.

De opleiding Systeem Architect behandelt de meest actuele en relevante onderwerpen op het gebied van engineering, integratie en realisatie van gebouwautomatisering. Een cursist wordt opgeleid, om een integraal functioneel pakket van eisen op te stellen voor gebouwautomatisering, maar ook om samen met de opdrachtgever een advies te formuleren op het gebied van integrale en optimale gebouwautomatisering. Door de systematische aanpak wordt het proces beter begeleid en dat biedt kansen in normale bouwprojecten, waar meerdere disciplines goed op elkaar moeten aansluiten.

De Leadengineer is werkzaam bij regelfirma’s, installatiebedrijven, adviesbureau en mogelijk als technisch gebouwbeheerder. Na het succesvol afronden van deze gecertificeerde post-mbo opleiding kun je de samenhang van systeemarchitectuur en -integratie beoordelen en toepassen. Een cursist ontwikkelt zich door tot een gespecialiseerde gebouwautomatisering- en beheer manager en helpt daarmee gebouwautomatiseringsprocessen van gebouwen met verschillende doeleinden, doelgroepen en architecturen te ontwerpen en monitoren.

De opleiding gaat in op een goede vergelijking tussen digitale platforms/protocollen, waarbij ook de benodigde hardware gespecificeerd en beoordeeld wordt. Met een goed Plan van Eisen en een functioneel ontwerp voor Gebouwautomatisering biedt de Leadengineer nieuwe kwaliteiten aan de opdrachtgevers.