Rubriek normen #7

Rubriek normen #7 Door: FHI federatie van technologiebranches

In de vorige rubriek werd al even aangehaald dat werkgroep 5 het onderwerp Process assessment (Aangeduid als Proposed Work Item PWI 101-3) heeft aangenomen en gaat uitwerken.

De inrichting-ESD voorzieningen nodig om ESD veilig te kunnen werken zijn genoegzaam bekend. Echter in veel van onze EPA’s (ESD Protected Area’s) draaien processen en staan systemen groot of klein om ESD Sensitive Devices (ESDS) te produceren of te bewerken. Echter hoe “ESD veilig” zijn deze?

Tot op heden zijn hier nog geen richtlijnen en/of eisen voor opgesteld binnen de IEC. Het doel van het hier nieuw op te stellen assessment document is dan ook om methodes, middelen, apparatuur en technieken te beschrijven die gebruikt kunnen worden om processen waar ESD Sensitive Devices worden bewerkt te karakteriseren. Als uitgangspunt zal het ANSI-ESD document SP17.1 dienen dat eind december vorig jaar is gepubliceerd.

In de volgende nieuwsbrief zal ingegaan worden op de diverse process assessment onderdelen welke behandeld gaan worden.

Heeft u inbreng of wilt u meewerken aan het tot stand komen van dit nieuwe document dan horen wij dat weer graag!

Bas Grootemaat
Kingsize Consultancy