TNO-mkb innovatiemotor moet midden- en kleinbedrijf meer toegang tot kennis bieden

TNO-mkb innovatiemotor moet midden- en kleinbedrijf meer toegang tot kennis bieden Door: FHI federatie van technologiebranches

TNO wil met een investering van 5 miljoen euro toegang tot de kennis van het onderzoeksinstituut gemakkelijker maken. Daarvoor wordt medio dit jaar de TNO-mkb innovatiemotor gestart.

Volgens TNO beidt het innovatieplatform  online toegang tot actuele en relevante kennis uit diverse expertisegebieden. TNO wil zo naar eigen zeggen laten zien welke onderwerpen en projecten beschikbaar zijn voor deelname door het mkb en hoe ondernemers daaraan mee kunnen doen. Uiteindelijk moet de TNO-mkb innovatiemotor uitgroeien tot een interactief ondernemersplatform voor innovatie.

Nienke Dijkstra, Marktmanager mkb bij TNO zegt daarover: “TNO heeft enorm veel kennis, van quantum technologie tot elektrificatie van de chemie. Wij gaan ons de komende jaren maximaal in zetten om die kennis waar dat kan te delen met het mkb zodat innovaties nog sneller en beter landen in de maatschappij. Wanneer je als ondernemer nu al kansen ziet voor een samenwerking, nodig ik je van harte uit om contact op te nemen.”

TNO pleit verder voor verdere investeringen vanuit het Rijk voor innovatie binnen het mkb. Zo zouden nieuwe mkb-vouchers voor samenwerking met publieke kennisinstellingen een goede oplossing kunnen zijn. Ook MKB-Nederland sluit zich hierbij aan.