FHI HRM Actualiteitenseminar 2022


FHI HRM-Actualiteitenseminar 2022:

donderdag 10 november 2022
van 10.30 tot 15.30 uur bij FHI in Leusden!


Meer weten over veranderingen in arbeidsrecht en tevens op de hoogte worden gebracht van HR-trends en ontwikkelingen?
Dan is dit seminar, speciaal voor de bij FHI aangesloten lidbedrijven, bij uitstek de bijeenkomst waar je deze informatie vandaan haalt en kunt sparren met andere HR-professionals uit de technologiebranches!

Onze sprekers:

 

 

Programma donderdag 10 november 2022

10.30 uur:
Ontvangst (koffie/thee)
11.00 uur:
Opening en welkom,
door Andreas Meijer, adjunct-directeur FHI
11.15 uur:
Actualiteiten Arbeidsrecht (plenair),
door Lise van den Heuvel en Michiel van Haelst, FHI Advies (Vestius Advocaten)

Hoor de laatste ontwikkelingen op het gebied van arbeids- en ontslagrecht, #MeToo-op-de-werkvloer: hoe ga jij daarmee om als werkgever als dit in jouw organisatie gebeurt? Het project Wetboek van Werk 2025: gaat de revolutie uitgeroepen worden in arbeidsrechtland? Michiel van Haelst en Lise van de Heuvel, FHI Advies, loodsen je door deze materie aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Lees meer ….

12.15 uur:
Lunch
12.45 uur:
Parallelsessie 1: maak op het inschrijfformulier een keuze welke sessie je bij wilt wonen
 Parallelsessie 1.A:
Hoe een modern beloningsbeleid bijdraagt aan het onderscheidend vermogen van je bedrijf,
door Geke Schuiteman, Geke Mens & Organisatie en Lennart de Winter, Faire HR

Het piept en kraakt op de arbeidsmarkt. Een modern beloningsbeleid dat past bij de wensen van de huidige generatie wordt daarmee steeds belangrijker. Geke Schuiteman bespreekt de opzet van het salarishuis, marktconformiteit en inrichting van het beloningsbeleid, passend bij de wensen van de moderne tijd.

Lees meer ….


Parallelsessie 1.B: 
Het meten van HR-thema’s: hoe doe je dat?
door Sandra Engelbertink, Personele Zaken

‘Meten is weten’: een uitdrukking die al decennialang veel wordt gebruikt, óók binnen HR. Want als je meet, dan weet je wat er speelt en kun je daar op inspelen. Hoe meet je bijvoorbeeld vitaliteit, werkgeluk, talentontwikkeling, zingeving en motivatie? En wat kun je vervolgens met de resultaten doen? 

Lees meer ….

 

 

13.30 uur:
Pauze
13.45 uur:
Parallelsessie 2: maak op het inschrijfformulier een keuze welke sessie je bij wilt wonen
Parallelsessie 2.A:
Pensioenwetgeving en pensioencommunicatie,
door Misja van Breenen, Klap Verzekeringen

Nederland gaat over op een nieuw pensioenstelsel; hoe zit dat met mijn huidige pensioenregelingen?
Misja van Breenen geeft een update van de aanpassingen in de pensioenwetgeving (Wet Toekomst Pensioen, WTP) en bespreekt wat de nieuwe pensioenwetgeving voor jou al werkgever betekent. Welke zorgplicht heb jij als werkgever als het gaat over pensioencommunicatie?

Lees meer ….

Parallelsessie 2.B:
Een flexibel en modern beloningsbeleid wordt steeds belangrijker, maar hoe kun je dit fiscaal en financieel zo optimaal mogelijk vormgeven?
door Lucia Veenstra, Crop Accountants & Adviseurs

Voor het binden en boeien van personeel is een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket heel belangrijk.  Dit is vaak ook afhankelijk van de (levens)fase waarin een werknemer zich bevindt. Lucia Veenstra geeft je tijdens deze presentatie  inzicht in de wijze waarop je als werkgever flexibele arbeidsvoorwaarden fiscaal zo optimaal mogelijk kunt vormgeven.

Lees meer ….

14.30 uur:
Pauze
14.45 uur:
Inclusief ondernemen en de krapte op de arbeidsmarkt (plenair),
door Martine Schuijer, Nederland onderneemt inclusief

Martine Schuijer gaat met ons in gesprek over onze eigen aanpak. Iedereen is op zoek naar personeel en talent. Waar lopen we tegenaan? Welke oplossingen zijn er? Waar kun je aankloppen voor ondersteuning?

Lees meer ….

15.30 uur:
Netwerkborrel om gezellig bij te praten en ervaringen uit te wisselen


11.15 – 12.15 uur: Actualiteiten Arbeidsrecht (plenair) 

door Lise van den Heuvel en Michiel van Haelst, FHI Advies (Vestius Advocaten)

De #MeToo-beweging raasde van Hollywood naar ons land. Van de Juryleden van het televisieprogramma The Voice of Holland, de dirigent van het Amsterdamse Koninklijk Concertgebouworkest, tot de technisch directeur van Ajax, allemaal moesten ze per direct opstappen. Maar veruit de meeste situaties van ongewenst gedrag blijken zich voor te doen op werkplekken buiten de spotlights. Mocht een ‘grensoverschrijdende situatie’ zich voordoen in jouw organisatie, wat verwacht de rechter dan van jou rondom het bewijs? Hoe verricht je als werkgever een onderzoek? En überhaupt, valt er wel een definitie te geven van ‘grensoverschrijdend gedrag’? En als de uitslag van zo’n onderzoek een schuldige aanwijst, ontsla je hem (of haar, die zijn er ook) op staande voet? Houdt dat stand? Lise van den Heuvel heeft in de afgelopen jaren regelmatig werkgevers bijgestaan in #MeToo-zaken. Zij loodst je door de rechtspraak van de afgelopen periode van #MeToo-op-de-werkvloer.

Gaat de revolutie worden uitgeroepen in arbeidsrechtland? Michiel van Haelst gaat in op het project Wetboek van Werk 2025. Dat is een project van een groep arbeidsrechtdeskundigen en wetenschappers die alle bestaande arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving tot de grond toe wil afbreken. Ter vervanging hebben zij alvast een nieuw Wetboek van Werk opgesteld van een verfrissende eenvoud. Het project moet worden gezien als een reactie op onze complexe wet- en regelgeving die regelmatig wordt aangepast naar de grillen van de conjunctuur. Nu het de wetgever maar niet lukt om de regels voor werk minder ingewikkeld te maken en de verschillen tussen vast en flex weg te nemen, is het misschien tijd om het hele systeem maar op z’n kop te zetten. Michiel van Haelst neemt met u het Wetboek van Werk 2025 door.


12.15 – 12.45 uur: Lunch


12.45 – 13.30 uur: Parallelsessie 1
(op het inschrijfformulier maak je een keuze welke parallelsessie je bij wilt wonen): 

Parallelsessie 1.A: Hoe een modern beloningsbeleid bijdraagt aan het onderscheidend vermogen van je bedrijf

door Geke Schuiteman, Geke Mens & Organisatie  en Lennart de Winter, Faire HR

Het piept en kraakt op de arbeidsmarkt. De werkloosheid is ongekend laag en nu we beter leren leven met de impact van het Corona-virus veranderen weer meer mensen van baan.

Voor het aantrekken en behouden van medewerkers waren we gewend vooral ontwikkelmogelijkheden, goede sfeer en veel vrijheid een prominente plek te geven in ons HR-beleid en arbeidsmarktcommunicatie. Nog steeds belangrijk, maar met de stijgende kosten voor wonen en levensonderhoud zien we dat het salaris in toenemende mate een factor wordt voor mensen bij de keuze voor een werkgever. Een modern beloningsbeleid dat past bij de wensen van de huidige generatie wordt daarmee steeds belangrijker. Want we weten natuurlijk ook wel dat het van elkaar wegkopen van medewerkers met buitensporig hoge salarissen geen duurzame oplossing is voor deze problematiek.

Tijdens deze workshop geven we eerst inzicht in de laatste ontwikkelingen op dit gebied en gaan daarna uitgebreid in op verschillende manieren waarop je je beloningsbeleid op een moderne manier kunt inrichten.

Thema’s zijn de opzet van het salarishuis, marktconformiteit en inrichting van het beloningsbeleid. Passend bij de wensen van de moderne tijd, individuele voorkeuren van medewerkers en duurzaamheid van het beleid. Aan het einde van de workshop heb je niet alleen inzicht in de ontwikkelingen maar ook concrete voorbeelden waar je mee aan de slag kunt binnen je eigen organisatie.

 

Parallelsessie 1.B: Het meten van HR-thema’s: hoe doe je dat? 

door Sandra Engelbertink, Personele Zaken

‘Meten is weten’: een uitdrukking die al decennialang veel wordt gebruikt, óók binnen hr. Want als je meet, dan weet je wat er speelt en kun je daar op inspelen. In dit seminar neemt Sandra Engelbertink van Personele Zaken je mee in de verschillende manieren hoe je de voortgang van bekende hr-thema’s kunt meten. Hoe meet je bijvoorbeeld vitaliteit, werkgeluk, talentontwikkeling, zingeving en motivatie? En wat kun je vervolgens met de resultaten doen?

In dit seminar gaan we terug naar vroege vormen van meten binnen de hr, zoals medewerkertevredenheidsonderzoeken (mto’s) en preventief medisch onderzoeken (pmo’s), maar ontdekken we met name ook nieuwe mogelijkheden. Het hr-vak is immers door de jaren heen verder ontwikkeld en nieuwe thema’s zijn belangrijker geworden. In plaats van verzuim kijken we naar vitaliteit, en in plaats van tevredenheid kijken we naar geluk en zingeving, om maar wat te noemen. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk leer je nieuwe meetinstrumenten toe te passen binnen jouw organisatie!


13.30 – 13.45 uur: Pauze


13.45 – 14.30 uur: Parallelsessie 2
(op het inschrijfformulier maak je een keuze welke parallelsessie je bij wilt wonen): 

Parallelsessie 2.A: Pensioenakkoord

door Misja van Breenen, Klap Verzekeringen

Nederland gaat over op een nieuw pensioenstelsel; hoe zit dat met mijn huidige pensioenregelingen?

Misja van Breenen geeft een update van de aanpassingen in de pensioenwetgeving (Wet Toekomst Pensioen, WTP) en bespreekt wat de nieuwe pensioenwetgeving voor jou als werkgever betekent. Welke zorgplicht heb jij als werkgever als het gaat over pensioencommunicatie?

 

 

Parallelsessie 2.B.: Een flexibel en modern beloningsbeleid wordt steeds belangrijk, maar hoe kun je dit fiscaal en financieel zo optimaal mogelijk vormgeven?

door Lucia Veenstra, senior Tax Manager, Crop Accountants & Adviseurs

Voor het binden en boeien van personeel is een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket heel belangrijk. In de praktijk blijkt dat niet alle werknemers dezelfde arbeidsvoorwaarden appreciëren. Werknemers hebben vaak verschillende wensen ten aanzien van hun arbeidsvoorwaarden. Dit is vaak ook afhankelijk van de (levens)fase waarin een werknemer zich bevindt. Zo zal de ene werknemer liever meer verlofdagen willen, terwijl een andere werknemer behoefte heeft aan een hoger salaris of een goede pensioenopbouw. Flexibele arbeidsvoorwaarden kunnen hiervoor een oplossing zijn, zoals een Individueel Keuzebudget (IKB) of een cafetariaregeling. Tijdens deze workshop geven we inzicht in de wijze waarop je als werkgever flexibele arbeidsvoorwaarden fiscaal zo optimaal mogelijk kunt vormgeven. We staan onder andere stil bij de fiscale voorwaarden en (financiële) gevolgen van een cafetariaregeling of IKB en de mogelijkheden die de werkkostenregeling (WKR) biedt. Uiteraard nemen we hierin ook de relevante voorgestelde wijzigingen uit het Belastingplan 2023 mee.


14.30 – 14.45 uur: Pauze


14.45 – 15.30 uur: Inclusief ondernemen en de krapte op de arbeidsmarkt

door Martine Schuijer, Nederland onderneemt inclusief!

Iedereen is op zoek naar mensen. Naar personeel. Naar talent. En dat is moeilijk te vinden op dit moment. Martine Schuijer, directeur van de Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!, neemt ons mee in de oplossingen die er zijn. Concrete praktische oplossingen, die MKB-ers uit verschillende branches hebben bedacht en uitgevoerd. Zowel binnen als buiten de technologiebranches. Als individueel ondernemer of samen met anderen. NL Onderneemt Maatschappelijk! heeft verschillende projecten binnen het thema inclusiviteit: NLWerktaanwerkOp naar de 100.000 banen! en Op naar de 25.000 banen! Diverse partijen in en om de arbeidsmarkt werken hecht samen aan een samenleving waarin iedereen betrokken wordt en kansen krijgt om mee te doen. Martine gaat met ons in gesprek over onze eigen aanpak. Waar we tegenaan lopen en waar we kunnen aankloppen voor ondersteuning. Van welke initiatieven kun je gebruik maken en welke financiële middelen zijn er door de overheid ter beschikking gesteld?

 


Voor wie is dit praktijkseminar bedoeld?

Iedereen binnen de organisatie die te maken heeft met personeelsbeleid, waaronder HR-managers en -medewerkers, directeuren, leidinggevenden, Arbo-medewerkers en salarisadministrateurs.


Aanmelden en kosten

Aanmelden kan via het online inschrijfformulier. De deelnamekosten per persoon voor bij FHI aangesloten bedrijven bedragen € 239,-, exclusief btw. De presentaties worden na afloop van het seminar aan de deelnemers die zich hebben aangemeld ter beschikking gesteld.
Indien uw organisatie geen lid is van FHI, dan bedragen de deelnamekosten € 499,- exclusief btw per persoon.
De vermelde deelnamekosten zijn inclusief koffie/thee/fris/lunch/netwerkborrel.

Annulering geeft geen recht op creditering van kosten, wel kan een vervangende deelnemer worden aangemeld.


In samenwerking met

 


Terugblik FHI HRM-Actualiteitenseminar 2021

Wat een positieve reacties aan het einde van het FHI HRM-Actualiteitenseminar op donderdag 4 november!
Een inspirerende dag! Veel draaide uiteraard om de actuele thema’s van corona, het aantrekken én behouden van personeel zowel jong als oud, het nieuwe beoordelen en het nieuwe pensioenstelsel.

Lees hier de uitgebreide terugblik op het FHI HRM-Actualiteitenseminar 2021


Programma’s vorige edities

De programma’s van de vorige edities van het FHI HRM-Actualiteitenseminar kun je hier vinden:


Vragen?

Voor vragen kun je terecht bij FHI, Andreas Meijer, Jori Hoving, of Marina van den Berg.