Exciting Technology draagt bij aan interactie en beleving


Op de beursvloer is er op enkele plekken aandacht voor Exciting Technology projecten. Dit zijn non-profit instellingen die actief zijn in de labwereld en bijdragen aan vernieuwend onderzoek. Zo zal Wageningen UR een demo doen over een algenreactor, Utrecht Science Park toont de innovaties van hun campus en KWR deelt kennis over wateronderzoek. In 2014 werd dit concept geclusterd in hal 9 getoond, nu worden er passende Exciting Technology projecten in elke wereld getoond.

Wageningen UR beschikt over een unieke ontwikkelwerkplaats waar voor specifieke onderzoeken apparatuur wordt ontworpen en gemaakt, een voorbeeld daarvan is de algenkweekreactor. Deze wordt getoond op de beursvloer, zodat bezoekers kennis kunnen maken met de mogelijkheden van samenwerking met de Wageningen UR.

Op het Utrecht Science Park staat Life Science centraal, waarbij kennisinstellingen, onderzoeksinstituten en bedrijven intensief samenwerken om nieuwe oplossingen te vinden voor een langer en gezonder leven, nu en in de toekomst. Tijdens de beurs worden diverse oplossingen en samenwerkingen getoond.

KWR Watercycle Research Institute toont aan hoe zij wetenschappelijk onderzoek vertaalt naar de dagelijkse praktijk van de watersector. Bijvoorbeeld door onderzoek van rioolwater naar aanwezigheid van drug of bij ziekmakende bacteriën in zwemwater. Op de beursvloer delen zij kennis over de chemie en microbiologie van water.

Op de website staat een overzicht van alle Exciting Technology projecten, waarbij staat aangegeven in welke hal de projecten worden gedemonstreerd.