Keuze en implementatie van LIMS en LES


De keuze van een LIMS of LES is vaak ingewikkeld. De implementatie ervan nog complexer. Hoe gaan organisaties hiermee om? Kees de Haan geeft een presentatie over LIMS bij Tata Steel IJmuiden; over strategie, requirements en de selectieprocedure. Ook sprekers van de Gezondheidsdienst voor Dieren en KWR Watercycle Research Institute delen hun ervaringen over het keuzetraject en de implementatie van een nieuw systeem.

Laboratoria bij Tata Steel IJmuiden spelen een belangrijke rol bij productontwikkeling en kwaliteitsborging in het operationele proces. Tevens heeft Tata een analytisch lab dat bemonsteringen, preparaties en chemische en fysische analyses uitvoert op een breed scala aan materialen en producten. Het huidige applicatielandschap is verouderd en wordt vervangen en uitgebreid. Kees de Haan gaat in zijn presentatie in op de laboratoria bij Tata Steel, strategie, karakteristieken en requirements, de inpassing in het applicatielandschap en equipment en de selectie van het LIMS.

Jan-Willem Meiburg van de Gezondheidsdienst voor Dieren vertelt in zijn presentatie over de zoektocht naar en de implementatie van een Laboratory Execution System (LES). Waarom heeft de Gezondheidsdienst voor Dieren gekozen voor een LES? Hoe hebben ze de selectie gedaan en de inpassing in het bestaande applicatie landschap? En hoe is de implementatie verlopen?

In 2012 heeft KWR Watercycle Research Institute, het kennis- en onderzoeksinstituut van de Nederlandse drinkwaterbedrijven, de informatievisie “Kennisonderneming in een digitaliserende wereld” opgesteld. Eén van de projecten die hieruit voortkwam was het digitaliseren van de laboratoria. De grootste uitdaging was om het routine en research werk van het chemisch en microbiologisch laboratorium, waar ook nog op twee totaal verschillende manieren wordt gewerkt, te combineren in één flexibel Laboratorium Informatie Management Systeem (LIMS). Ronald Italiaander vertelt in zijn presentatie hoe KWR dit proces heeft aangepakt.

Bent u geïnteresseerd om deze presentaties bij te wonen? Registreer hier voor een bezoek aan LabAutomation 2017.