KNCV, VAP, TI-Coast, NVKC met eigen seminars op WoTS


Binnen het conferentieprogramma van WoTS worden enkele seminars door vakverenigingen georganiseerd. Zo houdt de KNCV zowel een seminar voor jonge analisten over ‘Geuren van Chemie’, als ook de najaarsbijeenkomst van de werkgroep Scheidingstechnieken van SAC. En organiseert de Vereniging Analisten Pathologie hun jaarlijkse najaarsseminar rondom Digitale Pathologie. Stichting TI-Coast toont nieuwe ontwikkelingen voor de industrie door studenten. En de werkgroep richtlijn POCT van NVKC gaat in op ontwikkelingen van Point of Care testen. Tevens is het mogelijk om een seminarbezoek te combineren met een bezoek aan de beursvloer.

Al enkele jaren wordt met VAP, TI Coast en KNCV Jong samengewerkt, waarbij afstemming is over de inhoud van het programma en de organisatie. De vakverenigingen bepalen zelf de inhoud en met FHI wordt afgestemd over de verdere organisatie. Nieuw is de samenwerking met de werkgroep Scheidingstechnieken van SAC (onderdeel KNCV), zij zullen hun seminar op gebied van scheidingsmethoden meer wetenschappelijk benaderen. De werkgroep Point of Care Testing van het NVKC is eveneens een nieuwe samenwerking, waarbij het seminar vooral gericht is op informatievoorziening over de opkomende trends van bed-side-testing en zelftesting wordt besproken. Voor dit seminar zijn ook accreditatiepunten te verkrijgen.

Seminars van de vakverenigingen vinden veelal in de ochtend plaatst, zodat de middag beschikbaar is voor een bezoek aan de beurs.

Klik hier voor meer informatie over de seminars. Via de registratiemodule kunt u zich aanmelden voor gratis deelname aan een seminar.