Trends en ontwikkelingen in de automatisering van het lab


Peter Boogaard verzorgt tijdens het evenement LabAutomation 2017 de aftrap van de dag en geeft zijn visie op de toekomst van lab automatisering. De druk om laboratorium infrastructuur een nieuwe impuls te geven en te moderniseren neemt toe. Hoe kan dat gerealiseerd worden zonder afbreuk te doen aan de huidige eisen voor het bedrijf? Peter Boogaard van Industrial Lab Automation gaat tijdens zijn presentatie in op nieuwe ontwikkelingen die voor het laboratorium in de toekomst belangrijk kunnen zijn.

Hoe de convergentie van papier naar digitaal een nieuwe dimensie brengt voor laboratoriuminformatica. Welke technologieën kunnen hier inpassen? Wat kunnen we leren van andere bedrijfstakken? Een voorbeeld is het adopteren van een industrie 4.0 mindset. Zal dit de broodnodige integratie van wetenschappelijke apparatuur met enterprise software versnellen en makkelijker maken of alleen maar kosten verhogend werken? En niet te vergeten, hoe kijken de wetgever en regelgevende instanties hiernaar?

LabAutomation 2017 vindt plaats op 28 maart in 1931 Congrescentrum de Brabanthallen in Den Bosch. Wilt u de presentatie van Peter Boogaard bijwonen? Op de website vindt u het complete programma.
Registreer hier voor een bezoek aan LabAutomation 2017.