Nieuwe motie aangenomen over VSL door Tweede Kamer

Nieuwe motie aangenomen over VSL door Tweede Kamer Door: FHI

Op 5 november is in de Tweede Kamer en motie aangenomen van Eppo Bruins, Kamerlid voor de ChristenUnie, over de verantwoordelijkheid, rollen en bevoegdheden van het nationaal metrologie-instituut VSL. Een onderwerp waar FHI in 2018 en 2019 ook op de achtergrond mee bezig is geweest.

Het Kamerlid constateert in de motie dat het nationaal metrologie-instituut van vitaal belang is voor de Nederlandse hightech maakindustrie en dat het daarom cruciaal is om de verhouding tussen overheid en markt te beschrijven. Hiermee kan het VSL in de toekomst ook op een hoog niveau zijn maatschappelijke taken uitvoeren met de juiste kwaliteitswaardes.

De motie verzoekt daarom de regering om de rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle betrokken partijen bij  VSL vast te leggen. Hierbij kan gedacht worden aan de rol van bijvoorbeeld het ministerie en de raad van deskundigen.

De betreffende motie is te vinden op de website van de Tweede Kamer. De Kamer wordt in de eerste helft van 2021 geïnformeerd over dit proces. Wij zullen u hier dan ook van op de hoogte stellen.