Kennis vanuit de vakverenigingen op WoTS


Gedurende de beursdagen organiseren verscheidene vakverenigingen een seminar binnen het conferentieprogramma van WoTS. Zo organiseert de Vereniging Analisten Pathologie hun jaarlijkse najaarsseminar rondom Digitale Pathologie én houdt de KNCV een seminar voor jonge analisten. Nieuw is de samenwerking met de werkgroep Scheidingstechnieken van SAC en de werkgroep richtlijn POCT van NVKC. Seminars van de vakverenigingen worden veelal in de ochtend georganiseerd, zodat de middag beschikbaar is voor een bezoek aan de beurs.

Al enkele jaren wordt met VAP en de KNCV Jong samengewerkt, waarbij afstemming is over de inhoud van het programma en de organisatie. De vakverenigingen bepalen zelf de inhoud en met FHI wordt afgestemd over de verdere organisatie. Nieuw is de samenwerking met de werkgroep Scheidingstechnieken van SAC (onderdeel KNCV), zij zullen hun seminar op gebied van scheidingsmethoden meer wetenschappelijk benaderen. De werkgroep Point of Care Testing van het NVKC is eveneens een nieuwe samenwerking, waarbij het seminar vooral gericht is op informatievoorziening over de opkomende trends van bed-side-testing en zelftesting wordt besproken. Voor dit seminar zijn ook accreditatiepunten te verkrijgen.

Klik hier voor meer informatie over de seminars. Via de registratiemodule kunt u zich aanmelden voor gratis deelname aan een seminar.