Opgeschorte evenementen en bijeenkomsten FHI

Opgeschorte evenementen en bijeenkomsten FHI Door: FHI

Nagenoeg alle evenementen en bijeenkomsten van de bij FHI aangesloten branches zijn opgeschort. Ook de federatieve bijeenkomsten zijn tot nader order uitgesteld.

De Algemene Ledenvergadering van alle bij FHI aangesloten branches zijn uitgesteld. U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht wanneer en op welke wijze de Algemene Ledenvergadering georganiseerd gaat worden.

De brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering heeft alle eindgebruikersbijeenkomsten tot aan de zomer uitgesteld of moeten annuleren. In afwachting van de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de beperkte maatregelen van het RIVM en de Nederlandse regering zal bekeken worden wat de mogelijkheden zijn.

Na de zomer van 2020 staan onder voorbehoud de volgende evenementen en bijeenkomsten gepland:

2 september eindgebruikersbijeenkomst i.s.m. NEVAP & FME “Vastgoed slim, veilig en gezond” (onder voorbehoud)
24 september eindgebruikersbijeenkomst bij Zone College Doetinchem (onder voorbehoud)
Oktober eindgebruikersbijeenkomst cyber security in de gebouwde omgeving (onder voorbehoud)
10 november Conferentie Bits, Bricks & Behaviour 2020 Congrescentrum Supernova Jaarbeurs Utrecht

Het verbinden van mensen en organisaties is in deze onzekere tijd mogelijk nog belangrijker. De Nederlandse brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering kijkt er naar uit om samen met haar leden, partnerverenigingen en eindgebruikers elkaar te ontmoeten tijdens bijeenkomsten en evenementen, zowel online als offline.

Binnenkort ontvangt u meer informatie over het aanbod van online bijeenkomsten door FHI.