Activiteitenvelden

Voor en samen met onze leden organiseert de Nederlandse brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering uiteenlopende activiteiten die bijdragen aan de bedrijfsvoering. Hieronder leest u wat de brancheorganisatie Gebouw Automatisering voor uw organisatie kan betekenen op het vlak van marketing, diensten, belangenbehartiging en netwerken.

Marketing

Collectieve marketing is onze kracht, FHI Gebouw Automatisering focust op specifieke thema’s en innovatieve technologieën.

FHI organiseert vakbeurzen, events, eindgebruikersbijeenkomsten, webinars en online kennisweken waar u klanten ontmoet. Daarnaast verzorgen wij marktonderzoeken, faciliteren wij netwerkmomenten en ondersteunen u bij uw online profilering door middel van FHI.nl

Diensten

FHI ondersteunt u met uiteenlopende diensten die een bijdrage leveren aan uw bedrijfsvoering. Zoals korting op verzekeringen, ARBO-diensten, credit-management, modelovereenkomsten, HRM diensten en juridisch advies.

 

 

 

Netwerken

FHI organiseert netwerkbijeenkomsten waar u met andere leden kennis en ervaringen op doet en uitwisselt. Van een Algemene Ledenvergadering met managementsessie tot specifieke kennissessies.

Belangenbehartiging

Wij komen op voor de belangen van onze leden, voor die van u. Wij voeren bijvoorbeeld een actieve lobby naar de politiek en bieden het Technologiemanifest aan.