Activiteitenvelden

Collectieve Marketing

 • Deelname aan netwerkgroepen, platforms en clusters in eindgebruikersbijeenkomsten
 • Deelname aan workshops op gerichte groepen
 • Collectieve marketing communicatie in realisatie en uitdraging van specifieke business cases
 • Ontwikkeling en uitvoering van marketing activiteiten
 • Deelname aan vakbeurzen, events en congressen

Gezamenlijke belangenbehartiging bieden wij onze leden op het vlak van:

 • op het gebied van beurs-, technologie- en sociaal beleid
 • op het gebied van regelgeving en arbeidsmarkt
 • FHI Algemene Leveringsvoorwaarden
 • FHI Algemene Inkoopvoorwaarden
 • Standaard Service Overeenkomsten
 • Convenant Proefplaatsing en Zichtzendingen
 • Raam Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst (RAO)
 • Modelcontract Investeringsgoederen
 • Checklist Samenwerking R&D
 • RI&E-tool

Individuele dienstverlening aan onze leden richt zich op:

Tevens zijn wij aangesloten bij MKB-Nederland om gezamenlijk onze belangen te vertegenwoordigen richting kabinet, parlement en centrale  overheid.