Succesverhalen

Lees meer over de succesverhalen van de branche Gebouw Automatisering. De branchedoelstellingen worden aan de hand van concrete projecten uitgewerkt en geïmplementeerd. Het gaat hierbij om business cases waarbij door leden samen met andere marktpartijen gebouwautomatisering is toegepast. De business cases geven concrete voorbeelden van  gebouwautomatiseringsprojecten waarin verschillende partijen samen de risico’s delen en ook de opbrengsten genieten. Er is duidelijk geworden dat drie functies cruciaal zijn om tot consortia te komen die resultaat kunnen opleveren: een gebruiker met applicatiekennis, een businessdeveloper die weet hoe je een budget kunt ophogen met verdienmodellen en een integratie architect die topdown de functionaliteiten definieert.

We hebben een pagina waar de business cases worden beschreven en een pagina waar de publicaties over verschillende business cases gepubliceerd zijn in Bouw en Uitvoering.

Meer over business cases.

Meer over Bouw en Uitvoering.