Ledenvoordelen

Lid zijn van de brancheorganisatie Gebouw Automatisering betekent dat u een sterke organisatie achter uw bedrijf heeft staan. Een organisatie die opkomt voor de belangen van uw onderneming, die u informeert over actuele ontwikkelingen binnen de branche en die u een compleet pakket van diensten en activiteiten aanreikt.

Speerpunten zijn collectieve marketing, gezamenlijke belangenbehartiging en individuele dienstverlening.
Klik op onderstaande voordelen voor meer informatie of ga direct naar contributie en inschrijfmogelijkheden.

Als FHI-lid profiteert uw bedrijf onder andere van de volgende voordelen:

Naast de conferentie Bits, Bricks & Behaviour vinden er een aantal malen per jaar workshops, masterclasses, eindgebruiker- en werkgroep bijeenkomsten plaats. Deze bijeenkomsten richten zich met name op kennisuitwisseling, het creëren van netwerkmogelijkheden en interactie met eindgebruikers.

Conferentie Bits, Bricks & Behaviour

Eénmaal per jaar organiseert de branchevereniging Gebouw Automatisering de jaarlijkse conferentie Bits, Bricks & Behaviour. Het doel van de conferentie is om de ontwikkelingen binnen gebouw automatisering aan te kaarten en om eindgebruikers met leveranciers van producten/diensten in contact te brengen. Gebouweigenaren, vastgoedbeleggers/-investeerders, projectontwikkelaars, directies en facility managers worden uitgenodigd om kennis met elkaar te delen en besef te creëren over de mogelijkheden voor een duurzamer Nederland. Het technisch verbeteren van gebouwen is een uitermate actuele kans voor gebouweigenaren, facility managers en gebruikers. De conferentie Bits, Bricks & Behaviour kan bogen op een jaarlijks stijgende interesse en toenemend bezoekersaantal.

Collectieve Marketing

 • Deelname aan netwerkgroepen, platforms en clusters in eindgebruikersbijeenkomsten
 • Deelname aan workshops op gerichte groepen
 • Collectieve marketing communicatie in realisatie en uitdraging van specifieke business cases
 • Ontwikkeling en uitvoering van marketing activiteiten
 • Deelname aan vakbeurzen, events en congressen

Gezamenlijke belangenbehartiging bieden wij onze leden op het vlak van:

 • op het gebied van beurs-, technologie- en sociaal beleid
 • op het gebied van regelgeving en arbeidsmarkt
 • FHI Algemene Leveringsvoorwaarden
 • FHI Algemene Inkoopvoorwaarden
 • Standaard Service Overeenkomsten
 • Convenant Proefplaatsing en Zichtzendingen
 • Raam Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst (RAO)
 • Modelcontract Investeringsgoederen
 • Checklist Samenwerking R&D
 • RI&E-tool

Individuele dienstverlening aan onze leden richt zich op:

Tevens zijn wij aangesloten bij MKB-Nederland om gezamenlijk onze belangen te vertegenwoordigen richting kabinet, parlement en centrale overheid.