Waardeketen

Waardeketen Nederlandse Branchevereniging voor Gebouw Automatisering:

Stakeholders in de branche en betrokken partijen (leden en potentiële leden)

 • Technisch advies- en engineeringbureaus
 • Systeemintegratoren en installatiebedrijven voor gebouwautomatiserings-oplossingen.
 • Fabrikanten en leveranciers van gebouwautomatiseringssystemen en -producten.
 • Leveranciers van voor gebouwautomatisering relevante ICT-producten en -diensten
 • Ontwikkelaars van automatiseringssystemen
 • Leveranciers van veldapparatuur, automatiseringssystemen & randapparatuur
 • Bedrijven actief in meet- en regeltechniek
 • Bedrijven actief in beveiligings-technologie in de gebouwde omgeving
 • Software ontwikkelaars bij gebouw gebonden technologieën
 • Audiovisuele bedrijven
 • HVAC bedrijven
 • Installatiebedrijven

Primaire stakeholders in de markt (Eindgebruikers)

 • Gebouweigenaren
 • Huurders van utiliteitsgebouwen
 • Investeerders
 • Projectontwikkelaars
 • Facilitair managers
 • Eindgebruikers van gebouwen