Waardeketen

Waardeketen Nederlandse Branchevereniging voor Gebouw Automatisering

Stakeholders in de branche en betrokken partijen (leden en potentiële leden)

 • Technisch advies- en engineeringbureaus voor gebouwautomatisering.
 • Systeemintegratoren en installatiebedrijven voor gebouwautomatiseringsoplossingen.
 • Fabrikanten en leveranciers van gebouwautomatiseringssystemen en -producten.
 • Leveranciers van voor gebouwautomatisering relevante ICT-producten en -diensten

Primaire stakeholders in de markt (bezoekers en potentiële bezoekers)

 • Beleggers
 • Projectontwikkelaars
 • Bouwers
 • Eigenaars van gebouwen
 • Makelaars
 • Facilitair beheerders van gebouwen
 • Gebruikers van gebouwen