Eindgebruikersbijeenkomsten

Binnen gedefinieerde clusters organiseert de branchevereniging eindgebruikersbijeenkomsten.

Het doel van de eindgebruikersbijeenkomsten is het samenbrengen van leden en eindgebruikers en het creëren van toegevoegde waarde, kennisuitwisseling en netwerkmogelijkheden met eindgebruikers en partnerorganisaties.

Eindgebruikersbijeenkomsten worden georganiseerd door de brancheorganisatie, vaak in samenwerking met partnerverenigingen die de doelgroep (eindgebruikers) van de leden vertegenwoordigen. De eindgebruikersbijeenkomsten worden bijgewoond door de leden van FHI en door eindgebruikers en leden van samenwerkingspartners. De eindgebruikersbijeenkomsten zijn gericht op gecreëerde meerwaarde door de inzet van gebouw gebonden technologieën.

Leden hebben de mogelijkheid om een thema of business case voor een eindgebruikersbijeenkomst aan te dragen. Wanneer het thema of business case past binnen gedefinieerde kaders en voldoet aan de voorwaarden kan de brancheorganisatie een eindgebruikersbijeenkomst met relevante sprekers rondom het thema of business case worden georganiseerd.

 Ter ondersteuning van de eindgebruikersbijeenkomsten worden masterclasses, workshops, symposia en kennissessies georganiseerd. Deze bijeenkomsten richten zich onder andere op innovaties, trends en overige relevante thema’s.

Wilt u meer informatie of wilt u een thema of business case aan dragen? Neem dan contact op via info@gebouwautomatisering.org of (033) 465 75 07.