Eindgebruikersbijeenkomsten

Binnen gedefinieerde clusters organiseert de branchevereniging eindgebruikersbijeenkomsten.

Het doel van de eindgebruikersbijeenkomsten is het samenbrengen van leden en eindgebruikers en het creëren van toegevoegde waarde, kennisuitwisseling en netwerkmogelijkheden met eindgebruikers en partnerorganisaties.

Binnen de branchevereniging Gebouw Automatisering kennen we onderstaande clusters:

  • Zorggebouwen
  • Overheid
  • Industrie en semi-industrie
  • Onderwijs
  • Smart Labs
  • Datacenters
  • Cultuurgebouwen
  • Utiliteitsgebouwen
  • Bank en verzekeringswezen

Leden hebben de mogelijkheid om een thema of business case voor een eindgebruikersbijeenkomst aan te dragen. Wanneer het thema of business case past binnen de gedefinieerde clusters en voldoet aan de voorwaarden kan er een eindgebruikersbijeenkomst met relevante sprekers rondom het thema of business case worden georganiseerd.

Ter ondersteuning van de eindgebruikersbijeenkomsten worden masterclasses georganiseerd. De voor iedereen toegankelijke Masterclasses richten zich onder andere op alle thema’s binnen gebouw automatisering, waaronder IoT (Internet of Things), duurzaamheid en cyber security.

Wilt u meer informatie of wilt u een thema of business case aan dragen? Neem dan contact op met Martin Hof, (033) 465 75 07.